İŞKUR Kamu Memur Alımı İlanları: KPSS En az 50 Puan İle 650 Boş Kadro

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilana göre 650 kişilik boş kadro ile En az 50 KPSS Puanı ile Memur Alımı yapılacak. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak.

İŞKUR Kamu Memur Alımı İlanları: KPSS En az 50 Puan İle 650 Boş Kadro

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan Memur Alımı ilanlarına göre 650 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapılacak. Kamu kurumları İŞKUR Kamu Memur Alımı ilanlarını yayımlayarak bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda memur alımı yapacak. Ayrıca alımlar, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarından yapılacak. Peki ilgili kamu ilanlarına kimler başvuru yapabilecek? Adaylardan aranan genel ve özel şartlar nedir? Alım yapacak kuruma göre kadro dağılımı ve detayları nelerdir?

Kamu Memur Alımı Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

İŞKUR Üzerinde Yayımlanan Kamu Memur Alımı İlanları ve Detayları:

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı:

Belediye 55 kişilik kadro ile Zaıbta Memuru Alımı yapacak. Alımlar Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak olup 55 i Erkek ve 5 İ Kadın adaydan oluşmaktadır. Buna göre Adayların Zabıta Memuru şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. İlan Hakkında Daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığı:

Osmangazi Belediyesi 2 farklı kadro için Memur Alımı yapacağını belirtti. Bu yönde alımlar 15 kişilik boş kadro ile Lise Mezunu 5 Zabıta Memuru ve Ön Lisans Mezunu 5 Zabıta Memuru ve 5 Düz Memur alımı yapılacak. Başvurular ve diğer bilgiler Burada.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından (Türkiye Ulusal Ajansı):

Dışişleri Bakanlığına bağlı olan Türkiye Ulusal Ajansı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter alınacaktır. Adayların Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Adalet Bakanlığı:

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatındaki eksikliği karşılamak üzere Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alınacaktır. Başvurular en geç 03 Mayıs 2021 tarihine kadar alınacak. İlanın Detayları Burada

Batman İli Beşiri Belediye Başkanlığı:

Beşiri Belediyesi 1 Şoför Alımı Yapacak. Alımlar en az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak. İlanın detayları Buraya Tıklayınız.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu:

BDDK 120 kişilik boş kadro ile e Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır. Detaylı Bilgi Burada.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü:

Devlet Su İşlerine 657 Sayılı Devlet Memurları kanun 4/A maddesine göre farklı illerde İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi alınacak. Alımlar toplamda 11 kişilik kadro ile yapılacak. Başvuru için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir. İlanın Detayları Burada

Ankara ili Çankaya Belediye Başkanlığı:

Çankaya Belediyesine Müfettiş Yardımcılığı kadrosunda 5 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapılacak. Adayların 2020 KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir. Aynı zamanda 4 yıllık eğitim almış, 35 yaşını tamamlamamış olmak gereklidir. İlanın Detayları Burada.

Trabzon İli Arsin Belediye Başkanlığı:

Arsin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Erzincan İli Altınbaşak Belediye Başkanlığı:

Belediye KPSS en az 65 puan ile Genel idare Hizmetleri sınıfında Erkek adaylar içerisinden 1 Zabıta memuru alımı yapacak. Ön Lisans mezunlarının başvuru yapabileceği ilan hakkında detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediyesi:

Muğla Büyükşehir Belediyesine Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu Zabıta ve İtfaiyeci alınacak. Bu kapsamda alımlar toplamda 171 kişilik boşluk ile yapılacak. KPSS en az 50 puan ile Memur Alımı yapılacak olup Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları başvuru yapabilecek. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

Kırklareli İli Lüleburgaz Belediye Başkanlığı:

Lüleburgaz Belediyesi KPSS En az 65 puan ile Kadın Erkek adaylar içerisinden 8 kişilik boş kadro ile Ön Lisans ve Lisans mezunlarından, Memur, Tahsildar, Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmetler Uzmanı alınacak. Başvuru hakkında bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Kırklareli İli Büyükmandıra Belediye Başkanlığı:

Büyükbandırma Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında lisans mezunu adaylar içerisinden 1 kişilik boş kadro ile Kadın Erkek düz memur alımı yapılacak. Memur Alımı başvuruları hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığı:

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır. İlan hakkında detaylar Burada

Tokat İli Çat Belediye Başkanlığı:

Çat Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında Lise mezunlarından 70 KPSS Puanı İle 1 Memur alımı yapılacak. Detaylı bilgi Burada.

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı:

Üsküdar Belediyesi Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden 45 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapacak. Başvurular 26 Nisan 2021 tarihi ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. İlanın Detayları Burada.

İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığı:

Fatih Belediyesi Kadın Erkek adaylar içerisinden 40 kişilik boş kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında Zabıta Memuru alımı yapılacak. Adayların 75 KPSS Puanına sahip olmaları gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Tokat İli Tanoba Belediye Başkanlığı:

Tanoba Belediyesi 65 KPSS Puanı İle Lise Mezunu 1 Zabıta Memuru ve 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapılacak. Detaylı bilgi için Buraya Tıklayınız.

İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığı:

Şişli Belediyesine 50 kişilik boş kadro ile KPSS'den en az 70 puan almış olmak şartı ile Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre ve Belediye İtfaiye eri yönetmeliğine göre yapılacak. İlan hakkında dah adetaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Edirne Belediye Başkanlığı:

Edirne Belediyesine Genel İdare Hizmetleri sınıfında Kadın Erkek adaylar içerisinden en az 60 KPSS Puanı ile 10. dereceli kadroya 13 İtfaiye Eri alımı yapılacak. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

DİĞER MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARINDAN ANINDA HABERDAR OLABİLMEK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

DİĞER KAMU VE ÖZEL MEMUR ALIMLARI BURADA

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021, 10:20
YORUM EKLE