Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ihdas kararı yayımlandı. 6 Nisan 2024 tarihi ile yayımlanmış olan resmi gazete kararlarına göre bazı kurum ve Kuruluşlara atamalar için Cumhurbaşkanlığı onayı ile ihdas kararı yayımlandı. Söz konusu karara göre kamuya kurumlar ve Bakanlıklar tarafından 647 işilik İhdas kararı Cumhurbaşkanlığı onayı ile 32275 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Bu kapsamda ilgili kurumların en kısa sürede ilgil iilanları yayımlamasını bekliyoruz.

İhdas Edilen Kurum ve Kontenjanlar: 

İHDAS KARARI KURUM: KONTENJAN SAYISI:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 71
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 47
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 12
Kültür ve Turizm Bakanlığı 44
Milli Eğitim Bakanlığı 34
Milli Savunma Bakanlığı 74
Milli Savunma Üniversitesi 8
Orman Genel Müdürlüğü 3
Savunma Sanayii Başkanlığı 200
Ticaret Bakanlığı 1
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 86
Vakıflar Genel Müdürlüğü 4
Yükseköğretim Kalite Kurulu 24

Alımlar Kurum İçi mi? Kurum Dışı Mı Yapılacak?

Söz konusu yayımlanmış olan İhdas kararındaki kadrolara bakıldığında ilgili meslekler için Alımlarn Kurum İçin İhdas edileceğini görmekteyiz.

Şartlar Ne Olacak?

Adaylardan ilgili alanda eğitimini tamamlamış olmak ve 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları sağlıyor olması gereklidir.

Resmi Gazete İhdas Kararı Nedir?

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 159

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.