İletişim Başkanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığına bağlı olanİletişim Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Yurtdışında görevlendirilmek üzere 12 kişilik kadro ile memur alımı gerçekleştirilecek. Başvuru için adaylardan aranan şartlar ve detayları haberde.

KPSS siz Memur Alımı Yapılacak!

Yurtdışı Personel Alımı için adaylardan herhangi bir KPSS Şartı aranmayacak. KPSS siz memur alımı için kontenjan dağılımı ve şartları sizlerle paylaşıyoruz.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

  • 2 Memur Yurtdışı Yüksek Lisans,
  • 10 Kişi Yurtdışı Staj,

Başvuru İçin Aranan Diğer Şartlar Nelerdir?

1. Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş olmak,

2. Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşların staj programına katılabilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğer kontenjanlar için en az üç yılını doldurmuş olmak ve bu meslekte fiilen çalışıyor olmak,

3. Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,

4. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

6. Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara staj için gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacaklar Devlet Memurları için kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak. (31.12.1984 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

7. Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

8. Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin, Başkanlığımız tarafından kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 (yetmiş) puana denk bir puana sahip olmak,

9. Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin, Başkanlığımız tarafından kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 90 (doksan) puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmak,

10. ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında söz konusu yabancı dil sınavları İngilizce için; Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik, Almanca için; TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut, Fransızca için; DELF & DALF olarak belirtilmiştir. Ayrıca ÖSYM tarafından hazırlanan “Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi”nin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendi uyarınca; uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarına devlet üniversitelerinde girilmesi zorunludur,

11. Lisansüstü öğrenim için üniversiteden alınacak kabul belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ile QS World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamasında son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 300 içerisine giren üniversiteleri kapsayacak şekilde geçerli olması gerekmektedir,

12. Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,

13. Daha önce sürekli görevle yurt dışına atanmamış olmak,

14. Yurt dışı öğrenimini bitirdikten sonra yurda dönüşlerinde, yurt dışında kalınan sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapmayı kabul etmek.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İletişim Başkanlığı memur alımı için başvurular 6 Mayıs 2024 tarihi ile başlayacak olup en geç 5 Temmuz 2024 tarihine kadar başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ:https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=4aaf9b32-c481-4763-b1f9-95c9d95b7ce0