Mersin Üniversitesi 21 Sağlık Personeli Alımı İlanı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. Sağlık Personeli alanında en az lise mezunu personel alımı yapılacak. İşte kadro dağılımı ve şartlar.

Mersin Üniversitesi 21 Sağlık Personeli Alımı İlanı! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı ilanı yayımlandı.

Az önce gelmiş olan ilana göre Mersin Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda 21 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi bünyesine Giderleri Özel bütçeden karşılanacak Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 21 Sağlık Personeli Alımı yapılacak.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

  • Lise Mezunu: 8 Hemşire
  • Ön Lisans Mezunu: 1 Sağlık Teknikeri
  • Lisans Mezunu: 11 Hemşire, 1 Ebe

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türk vatandaşı olmak,

- Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

- Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-  Askerlik durumu itibariyle askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

- 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
  • 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
  • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Mersin Üniversitesi personel alımı Başvuruları 12.04.2021-26.04.2021 (mesai bitimi) arasında yapılabilecektir. Başvurlar istenen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE