Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan duyuru kapsamında OGM bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda sözlşemeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda toplamda 124 personel alımı sonuçları hakkında bilmeniz gerekenleri sizlerle paylaşacağız.

Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

OGM bünyesine dahil etmek üzere yayımladığı 124 Sözleşmeli personel alımı için ASİL aday listesi belli oldu:

SONUÇLAR BURADA

124 Sözlşemeli Personel Taban ve Tavan Puanlar?

Söz konusu atamay ilikin Taban ve Tavan puanlar açıklandı. Bu kapsamda OGM'den gelmiş olan duyuruya göre pozisyona göre puanlar aşağıdaki gibidir.

Avukat,

 • Taban KPSS: 89,74109
 • Tavan KPSS: 94,09739

Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

 • Taban KPSS: 84,61116
 • Tavan KPSS: 89,20752

Destek Personeli ( Şoför ),

 • Taban KPSS: 73,1265
 • Tavan KPSS: 85,73851

Mühendis,

 • Taban KPSS: 83,51951
 • Tavan KPSS: 92,81524

Tekniker,

 • Taban KPSS: 91,1317
 • Tavan KPSS: 70,79735

Büro Personeli :

 • Taban KPSS: 77,0729
 • Tavan KPSS: 89,98018

Belge Teslim Tarihi Açıklandı!

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların 03.06.2024 – 07.06.2024 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerler ile birlikte Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 – Yenimahalle / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmekte olup adayların binaya girişleri C kapısından yapılarak evrakları Ardıç salonunda teslim alınacaktır.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Ek-2 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır),

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3. Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

4. 27/04/2024 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

5. 06.04.2024 tarihinde ilan edilen 2024 yılı 124 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanının “Genel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

6. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

7. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından, “Görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına" dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu,

8. Avukatlık pozisyonuna başvuranlar için;

a) Avukatlık Ruhsatnamesi,

b) Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge İki Yıl Süreli Fiili Mesleki Tecrübeyi İspatlayıcı Belge; 06.04.2024 tarihinde ilan edilen 2024 yılı 124 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanının Avukatlar için “Özel Şartlar" başlığının altında yer alan “Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek" şartının kontrolünün sağlanması için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (E-devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesinin de belirtildiği Barkotlu belge olarak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydının alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.)

9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için;

a) Özel Güvenlik Kartı (önlü arkalı) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı ve fotokopisi,

b) Sağlık raporu; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur." ibareli sağlık kurulu raporunun (Tam teşekküllü Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

· Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

· Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

· Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

· Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

· Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

Adayların boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)

10. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

a) En az C sınıfı sürücü belgesi (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesi),
b) Psikoteknik belgesi,
c) SRC3 veya SRC4 belgesi.

11. Mühendis pozisyonuna başvuranlar için;

06.04.2024 tarihinde ilan edilen 2024 yılı 124 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanının Mühendisler için “Özel Şartlar" başlığının altında yer alan “İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir." şartının kontrolünün sağlanması için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

12. Tekniker (Uçak Bakım) pozisyonuna başvuranlar için;

06.04.2024 tarihinde ilan edilen 2024 yılı 124 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanının Tekniker (Uçak Bakım) için “Özel Şartlar" başlığının altında yer alan “İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir." şartının kontrolünün sağlanması için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından Önlisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

13. Büro Personeli (Grafiker) pozisyonuna başvuranlar için;

06.04.2024 tarihinde ilan edilen 2024 yılı 124 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanının Büro Personeli (Grafiker) için “Özel Şartlar" başlığının altında yer alan “İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir." şartının kontrolünün sağlanması için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından Önlisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü ve Arşiv Araştırması sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SONUÇLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS ve Android Uygulama İçin >>>> BURAYA