Marmara Üniversitesi Tam Zamanlı KPSS'li KPSS'siz Personel Alıyor!

Marmara Üniversitesi resmi gazete'de ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre sözleşmeli olarak KPSS ile veya KPSS olmadan bilişim personeli alınacak.

Marmara Üniversitesi Tam Zamanlı KPSS'li KPSS'siz Personel Alıyor!

Resmi Gazete 17 Şubat 2020 tarihli ilanlarını yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre kamuya Marmara Üniversitesi tarafından sözleşmeli olarak tam zamanlı çalışacak personel alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yapılacak. Bu yönde istihdam edilecek adaylardan KPSS puanı aranıyor. KPSS puanı olmayan adaylarda başvuru yapabilecek. Ancak bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir.

KADRO DAĞILIMI:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

KPSS DETAYI NEDİR?

Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 (B) puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

BAŞVURULAR:

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru süreci başlamış olup adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu kapsamda adaylar başvurularını 17 Şubat 2020 tarihi ile 02 Mart 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte üniversiteye yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE