Göç İdaresi Başkanlığı işçi personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilan ile Göç İdaresi Başkanlığı bünyesine 3 farklı kadroda olmak üzere 382 işçi alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda kura işlemleri ve zaman? Sonuçlar ne zaman?

382 Kamu İşçi Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gelen ilana göre İstanbul'da Görevlendirmek üzere 3 farklı meslekte işçi alımı yapılacak.  Bu kapsamda;

  • 200 Güvenlik Görevlisi ( 150 Erkek , 50 Kadın ),
  • 140 Temizlik Görevlisi ( 120 Erkek, 20 Kadın ),
  • 42 Şoför

Başvurular Sona Eriyor!

Söz konusu ilan için başvurular 22 Nisan 2024 tarihi ile başlamıştı ve en geç 26 Nisan 2024 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Göç İdaresi 66 İşçi ( Güvenlik, Temizlik ve Şoför ) Alımı Sona Eriyor! Göç İdaresi 66 İşçi ( Güvenlik, Temizlik ve Şoför ) Alımı Sona Eriyor!

Kura çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayla­rın kura çekimi 08/05/2024 tarihinde saat 10:30’da İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Meclis Salonu (Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 64 Fatih/İstanbul) adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinden (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılabilecektir.

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı kurası için sonuçların aynı gün açıklaması beklenmektedir.

Sözlü SInav Yapılacak!

1) Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Sözlü sınav, adayların hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

3) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

4) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.