Sağlıkta İlave Ücret Nedir?

İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Ama sağlıkla ilgili mutlaka hastanelere gitme ihtiyacı duyuyoruz. Peki bir sağlık sigortası sahibi iseniz sağlıkta ilave ücret hakkında neler biliyorsunuz? İşte sağlıkta ilave ücret ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Sağlıkta İlave Ücret Nedir?

Sağlıkta İlave Ücret Nedir?

İnsan için en değerli olan şey sağlıktır. Fakat Hastalık ve kazalar da hayatın olumsuzlarından. Peki bu tür olumsuzluklar başımıza gelse ilk önce başvurucağımız yer hastaneler olunca özel sağlık kuruluşlarından hak kaybı yaşamamak, daha da ötesi hakkımızı tam olarak bilmemiz gerekir. Peki sağlıkla ilgili bu tür haklarımızı ve sorumluluklarımızın farkındamıyız?

Bilmeniz gereken haklardan biriside “ilave ücret” uygulamasıdır. İlave Ücret, Devlet hastanelerinin Sağlık Bakanlığı 'na devri ve götürü bütçeye dahil edilmesinden sonra SGK özel sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme, özel üniversite hastaneleri ile üniversite hastaneleri ile protokoller yapmak için sigortalı ve hak sahibi kişiler ile bakmakla sorumlu olunan kişilerin sağlık yardımlarından kolaylıkla daha iyi imkanlarda faydalanamamalarının önü açılmştır. Mamatif bu imkan sağlanırken de faturanın bir kısmının devletin yanında sağlık hizmetlerinden faydalanan kişilerden ilave ücret alınmak suretiyle katkıda bulunmaları yükümlülüğü getirilmişti.

Bu duruma göre SGK ile Sözleşmeli, vakıf üniversitelerin ile özel sağlık kurum kuruluşları, SUT ( Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinden yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden SGK'ca tespit edilen oranı geçmemek kaydıyla SGK’ya fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabiliyor.

İlave Ücret Miktarı SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin önce yüzde 30’u iken önce yüzde 70’e sonra yüzde 90’a ve nihayet yüzde 200’üne çıkarılmıştı.

Yani SUT’a göre bir sağlık hizmetinin fiyatı 100 TL is yani bu sağlık hizmeti bir kamu hastanesi 100 TL’ye karşılıyor ise özel hastane 100 TL SGK’dan alırken 200 TL’ye kadar da hizmetten yararlanandan istem hakkına sahip bulunuyor. Ama rekabet kuralları gereği kimi yüzde 200 ilave ücret isterken bir başka hastane yüzde 100 de isteyebiliyor.

İlave Ücret Duyurulmalı

SGK ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorunda bulunuyor.

Tedaviden Önce Yazılı Onay Şart

Özel hastane veya vakıf üniversitesi hastanesinin sağlık hizmetlerini sunmadan evvel, alacağı ilave ücrete dair hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alması gerekiyor. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamayacağını bilmekte yarar var.

Acil Halin Bitişi Belirtilmeli

Acil halde tedavi bedava normalde ücretli olunca acil nedenle özel hastaneye başvurup devamında tedavisini sürdürenlerle özle hastaneler arasında sık sık anlaşmazlıklar çıkmakta. Bu durumda da acil halin hangi aşamada sona erdiğinin belirtilmesi önem taşıyor.

Şayet hasta önce acil durum nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurmuş ve acil halin sona ermiş olması halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” aracılığıyla yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunlu bulunuyor.

İşlem Bedeli Belgesini Alıyor musunuz?

SGK ile sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı müracaat numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte vermek zorunda bulunuyor.

Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeleri de yazılı olarak veya elektronik ortamda hastaya verilmek zorunda.

Sağlık hizmeti sunucularınca, SGK’ca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için istenen ücretler, ilave ücret kapsamında bulunmuyor.

Kimlerden İlave Ücret Alınmaz?

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla;

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

Harp malûllüğü aylığı alanlar,

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan;

ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmaması gerekiyor.

Hangi Hizmetlerden İlave Ücret Alınmaz?

Acil servislerde verilen 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında SGK’ya fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

Yoğun bakım hizmetleri,

Yanık tedavisi hizmetleri,

Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

Organ, doku ve hücre nakilleri,

Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

Diyaliz tedavileri,

Kardiyovasküler cerrahi işlemleri için (öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), otelcilik hizmetleri dahil olmak üzere, herhangi bir ilave ücret alınamaz.

YORUM EKLE