Sağlık Bakanlığı Üçüncü Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası

Sağlık Bakanlığı ve bağlı olduğu kuruluşları ile birlikte diğer kamu kuruluşları ve kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına, tıpta uzmanlıklarına göre uzman olanlar ile uzman tabip, diş tabibi, tabip ve eczacı kadrolarına 2015 yılı ilk defa veya yeniden yapılacak atamam bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. İşte Ayrıntılar..

Sağlık Bakanlığı Üçüncü Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı Üçüncü Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı ve bağlı olduğu kuruluşları ile birlikte diğer kamu kuruluşları ve kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına, tıpta uzmanlıklarına göre uzman olanlar ile uzman tabip, diş tabibi, tabip ve eczacı kadrolarına 2015 yılı ilk defa veya yeniden yapılacak atamam bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. İşte Ayrıntılar..
A) GENEL ESASLAR

1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
2-Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3-Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
4-Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 04 Eylül 2015 Cuma - 28 Eylül 2015 Pazartesi saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
5-Bu Kuraya Başvurabilecekler
a)Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,
b)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,
c)5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,
ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (en geç 31 Ağustos 2015 tarihi Pazartesi günü dahil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının //sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.
d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 31.08.2015 Pazartesi (dahil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.
e)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi , diş tabibi ve eczacılar.
İlanın Tam Metni İçin Buraya Tıklayınız.
Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 21:50
YORUM EKLE