28. Dönem POMEM 8 Bin Polis Alımı Başvurusu Başladı! İşte Kılavuz

Polis Akademisi beklenen kılavuzu yayımladı. 28. Dönem POMEM için başvuru kılavuzu yayımlanarak, KPSS ve diğer şartlar açıklandı.

28. Dönem POMEM 8 Bin Polis Alımı Başvurusu Başladı! İşte Kılavuz

Uzun süredir beklenen duyuru az önce geldi. Polis Akademisi Başkanlığı 28. Dönem POMEM polis memuru alımı başvuru kılavuzunu yayımladı. Kadın Erkek adaylar içerisinden 2022 yılı 8 bin polis alımı yapılacak. Başvuru süreci başlamış olan Polis alımı için kontenjan dağılımı, Başvuru şartları, başvuru süreci ve merak edilen detaylar haberimizde.

8 Bin Polis Alımı Mezuniyet ve Cinsiyete Göre Kontenjan Dağılımı:

Polis Akademisi POMEM kapsamında alımını yapacağı kontenjanları açıkladı. POMEM kapsamında 8 bin Aday Polis Memuru alımı yapılacak. Bu yönde,

  • Ön Lisans Mezunu 1280 Erkek aday ve 320 Kadın Aday olmak üzere 1600 kişi alınacak.
  • Lisans Mezunu 5120 Erkek aday ve 1280 Kadın Aday olmak üzere 6400 kişi alınacak.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!

Polis Akademisinden az önce gelmiş olan duyuruya göre beklenen kılavuz yayımlandı. Akademi POMEM kapsamında polis alımı yapacağını 24 Aralık 2021 tarihinde yaptığı duyuru ile müjdeyi adaylarla paylaşmıştı. Polis Akademisi söz verdiği üzere Polis Alımı başvuru kılavuzunu 27 Aralık 2021 tarihi ile yayımladı.

28. Dönem POMEM Başvuru Kılavuzu Burada

Polis Alımı Başvuru Süreci Başladı!

Akademiden gelen kılavuz ile birlikte başvuru ekranı da açıldı. Polis Akademisi üzerinden yapılacak polis alımı başvuruları için süreç 27 Aralık 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 07 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Polis Alımına Başvuru Yapacak adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda başvurularını Polis Akademisi resmi İnternet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvuru Ekranı

Mülakatlara 10 katı Aday Çağırılacak Mı? Başvuru Ücreti nedir?

POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

28. Dönem POMEM Başvuru Şartları Belli Oldu!

Kılavuzun yayımlanması ile birlikte adayların merak ettiği şartlar belli oldu. Adaylardan genel ve bazı özel şartlar aranacak.

Adaylar en çok KPSS, Yaş, Boy şartlarını merak ediyorlardı. Lisans ve Ön Lisans seviyesinde olan adaylardan başvuru alınacak ve bu alanlarda KPSS puanı şartı aranacak.

Öte yandan başvuru yapacak olan erkek adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında olmamaları gereklidir.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,         (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) 

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00),  önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 15:13
YORUM EKLE