Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 KPSS Siz Memur Alım İlanı Yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine 150 memur alımı yapacak. Peki Memur alımı sınav şartları nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 KPSS Siz Memur Alım İlanı Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı yapacak. Resmi Gazete'de 8 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunda görevlendirmek üzere 150 İç Denetçi alımı yapacak. İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak adaylara sınav Ekim ayında yapılacak. Söz konusu sınav 10 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

KİMLER SINAVA KATILABİLECEK?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,

3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi kamu idarelerinde çalışmış olma şartını yerine getirmek:

a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı olarak en az beş yıl.

b) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.

c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.

d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.

4- Sınavın son başvuru tarihinden (31/08/2020) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,

5- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (31/08/1975 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir).

6- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

7- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve kamuda uygulanan genel etik kurullara uygun özgeçmişe sahip olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Hazine ve maliye Bakanlığı 150 Memur alımı için başvurular 17 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 31 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvurular Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecektir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2020, 08:04
YORUM EKLE