2020 Yılı Gelir Uzman Yardımcısı ( GUY ) Giriş Sınavı Konuları

Gelir İdaresi Başkanlığı2020 yılı için 1000 gelir uzman yardımcısı alacak. Başvuru süreci sonrası giriş sınavı yapılacak. Konular ve sınav tarihleri şöyledir.

2020 Yılı Gelir Uzman Yardımcısı ( GUY ) Giriş Sınavı Konuları

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre 2020 yılı için 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. Uzun süredir beklenen ilan yayımlandı ve başvuru süreci devam ediyor. Gelir Uzman Yardımcısı Türkiye Geneli yapılmaktadır. Adaylardan bazı nitelikler talep ediliyor ve en önemlisi olan KPSS Şartı ile değerlendirme yapılıyor. Peki KPSS değerlendirmesi nasıl yapılacak? Giriş Sınavı aşamaları nedir? Sınav ne Zaman yapılacka? Giriş sınavı konuları nedir? Tüm detayları İşin Olsa ekibi olarak siz değerli okurlarımız için paylaşıyor olacağız.

Başvurular Ne Zaman Alındı!

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine GUY alımı için başvuruları 09 Kasım 2020 tarihi ile 20 Kasım 2020 tarihler iarasında gerçekleştirdi. Başvurular her zaman olduğu gibi online olarak " Online Sınav Sistemi" üzerinden alındı.

GUY Alımı Değerlendirme Aşaması ve KPSS Önemi 

Geli Uzman Yardımcısı alımı için bildiğiniz gibi başvurular KPSS puanı ile yapıldı. Adayların KPSS puanları değerlendirme aşamasında olup en yüksek puandan en düşük puana göre sıralama yapılacak.

Sınava katılma Şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Giriş Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sıanvının ilk aşaması olan Yazılı sınav 12 Aralık 2020 tarihinde Cumartesi Günü Saat 10:00 'da Ankara'da yapılacak. 

Giriş Sınav Konuları Nedir?

Yazılı Sınav:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-ġirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, UluslararasıİĠktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

SINAV SONUÇLARINDAN VE GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN ÜCRETSİZ OLARAK İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNİDİRİNİZ.

Android İşin Olsa Uygulamamız

İOS İşin Olsa Uygulaması

YORUM EKLE