Namık Kemal Üniversitesi İŞKUR üzerinden 70 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanlarına göre Namık Kemal Üniversitesi farklı alanlarda olmak üzere 70 işçi personel alacak.

Namık Kemal Üniversitesi İŞKUR üzerinden 70 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Türkiye İş Kurumu 6 kasım 2019 tarihi itibari ile yayımladığı Kamu Personeli alımı ilanına göre Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını ilan etti. Söz konusu ilanlar abaşvuru yapacak adayların belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmktedir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Namık Kemal Üniversitesi 7 kişili boş kadro ile 30 Güvenlik Görevlisi, 5 hastane Hizmetlisi, 45 Temizlik Görevlisi alımı yapacağını ilan etti. Söz konusu ilanlara Normal statüde, Engelli, Eski Hükümlü veya TMY kapsamında olan adaylar başvuru yapabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
  • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
  • Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
  • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.
  • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURULAR:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre Namık Kemal Üniversitesi personel alımı başvuruları 06 Kasım 2019 tarihi itibari ile başkadı. Adaylara başvuru için 5 günlük süre verilmiş olup adaylar başvurularını en geç 11 kasım 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden Elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2019, 15:52
YORUM EKLE