Çorum Bayat Belediyesi Ön Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı

Çorum Bayat Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere düşük kpss puanı ile memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve bilgileri burada.

Çorum Bayat Belediyesi Ön Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı

Çorum ilinde hizmet vermekte olan Bayat Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere Belediye Personeli Alımı ilanı yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye yönetmeliğine göre İtfaiye Eri Alımı yapacak. Ön Lisans mezunu Memur alımı yapılacak olup adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir.

KADRO BİLGİSİ:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

- İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Belediye memur alımı başvuruları 23 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte şahsen belediye ye gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE