Solhan İlçesine İlkokul Mezunu 6 Adet Güvenlik Korucusu Alınacak

Eylül ayı icerisinde Jandarma Komutanlığı tarafından ilkokul mezunu 6 adet güvenlik koruyucusu alımı yapılacağı duyuruldu.Gelişmeler ve detaylar haberimizdedir.

Solhan İlçesine İlkokul Mezunu 6 Adet Güvenlik Korucusu Alınacak

Eylül ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde gündemde özellikle bekleyenlerini mutlu edecek bir haber yer aldı. Belirtilen son açıklamalara göre Solhan ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan alımda ilkokul mezuniyet şartı ile korucu alımıyapılacağı duyurulmuştur. Adayların başvurabileceği alıma ilişkin detaylar ise haberin devamında yer almaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 Yaşından büyük olmamak.
 4. En az ilkokul mezunu olmak.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 9. Kan davasında hüküm giymemiş olmak.
 10. Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
 11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 12. Siyasi parti üyesi olmamak.
 13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
 15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı veya irtibatı bulunmamak.
 16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Başvuru Şekli

Başvurular, istenen belgeler ile birlikte Solhan İlçe Jandarma Komutanlığına şahsen yapılacaktır. Belirtilen belgeler hazırlanarak 13 Eylül-20 Eylül 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Solhan İlçe Jandarma Komutanlığına bizzat elden teslim edilecektir. (Posta veya Kurye yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgili ilan için: //www.solhan.gov.tr/6-adet-guvenlik-korucusu-gk-alim-ilani

YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdullah yaylacı
Abdullah yaylacı - 2 yıl Önce

Vatanım içinin köyü koruyucu olurum

Serdal yoldaş
Serdal yoldaş - 2 yıl Önce

Elazığa alımı dört gözle bekliyoruz biran önce olsun artık