Belediye Memur Alımı ilanları yayımlandı. Ağustos ayının gelmesi ile birlikte yayımlanan Belediye Personeli Alımı ilanlarına göre Türkiye Geneli farklı belediyeler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde Memur Alımı yapacaklar. Belediye Memur Alımı için adayların en az Lise Mezunu olmaları gereklidir. Ağustos ayı Memur Personel Alımı ilanları hakkında güncel listeyi ve detaylarını sizlerle paylaşacağız.

KİMLER BELEDİYE MEMURU OLABİLİR?

Belediyelere memur alımları, 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta ve İtfaiye Yönetmeliği ile Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara uygulanacak usuller ile yapılıyor. Bu kapsamda adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları aranacak.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Belediyeler ağırlıklı olarak bünyelerine, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker, Mühendis, Çöpçü, Beden İşçisi, Düz Memur, Evlendirme Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında alım yapılacak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylardan özel olarak KPSS, Eğitim ve Zabıta ile İtfaiye eri adayları için belirtilen şartlar aranacak.

Eğitim Şartı:

Alım yapılacak pozisyona göre adayların en az lise mezunu, Ön Lisans mezunu ve Lisans mezunu olmaları gereklidir.

KPSS Şartı:

2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Zabıta Ve itfaiye Eri Şartları:

İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından herhangi bir fobisi olmamak,

Erkeklrde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak, En az B sınıfı sürüc belgesine sahip olmak şartları aranacak.

GÜNCEL BELEDİYE İŞ İLANLARI LİSTESİ:

Kütahya Belediyesi Okur Yazar 40 İşçi Personel Alımı Yapacak!

Çardaklı Belediyesi 60 KPSS İle Zabıta Memuru Alımı İlanı

Hakkari Belediyesi 60 KPSS İle Zabıta ve Düz Memur Alımı İlanı - Düzeltildi!

Bandırma Belediyesi KPSS Şartı Olmadan Mühendis Alımı İlanı Yayımlandı!

Altunhisar Belediyesi 70 KPSS İle Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı Yayımladı

Çanakkale Belediyesi 60 KPSS İle İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alacak

Karapınar Belediyesi 65 KPSS Puanı İle Tekniker Alımı Yapacak

Selçuklu Belediyesi KPSS Puanı İle 15 Düz Memur Alımı İlanı Yayımlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı 2021

Çorum Bayat Belediyesi Ön Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı

Konya Altınekin Belediyesi 60 ve 65 KPSS İle 6 Memur Alımı İlanı Yayımlandı

Çayıralan Belediyesi Lise ve Ön Lisans Mezunu Memur Alımı yapıyor!

Çankaya Belediyesi 80 Zabıta Memuru Alımı İlanı - Lise, Ön Lisans ve Lisans

İzmir Karaburun Belediyesi 60 Puan İle VHKİ ve Evlendirme Memuru Alımı

Karasu Belediyesi 70 KPSS İle Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı

Alay Belediyesi 65 KPSS İle Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Marmaris Belediyesi KPSS Puanı ile Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı

Eğil Belediyesi B Sınıfı Sürücü Belgesi İle Kadın Erkek Zabıta Memuru alacak

Kadıköy Belediyesi Lisans ve Ön Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Belediye memur ve personel alımı ilanlarına başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte yapılacak. Başvurular Belediyelerin belirttiği başvuru tarihleri içerisinde yapılacak. Başvuru tarihleri dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Editör: TE Bilisim