Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4/B Sözleşmeli 203 Personel Alımı İlanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı yayımladı. Merkez ve Taşra Teşkilatına farklı alanlarda Büro, Destek Personeli ve Mühendis alımı yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4/B Sözleşmeli 203 Personel Alımı İlanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı ilanı yayımladı. Resmi gazetede gelen ilana göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek için Merkez te taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 657 sayılı devlet memurları kanununa göre 4/B sözleşmeli 203 Personel Alımı yapacak. Alımlar farklı alanlarda yapılacak. Peki kontenjan dağılımı, Başvuru Şartları nedir? Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Alanına Göre Kontenjan Dağılımı Nasıl Olacak?

Bakanlık merkez ve Taşra Teşkilatına personel alımı yapacağını bildirdi. Alımlar sözleşmeli olarak 203 kişilik kadro ile yapılacak.

Merkez Teşkilatı Personel Alımı Kadroları:

Bakanlık merkez teşkilatına 60 Büro Personeli ve 40 Destek Personeli ve 15 Mühendislik alanlarında alım yapılacak. Buna göre,

Büro personeli Alımı Alan dağılımı:

 • Kamu Yönetimi 11,
 • İşletme 14,
 • İktisat 7,
 • Maliye 3,
 • Çalışma Ekonomisti 2,
 • Bilgi ve Belge Yönetimi 3,
 • Bilgisayar Öğretmenliği 1,
 • Sekreter 13,
 • Bilgisayar Programcısı 1,
 • Grafiker 1,
 • İstatistik 2,
 • Muhasebe 2,

Destek Personeli Alımı Alan Dağılımı:

 • 7 Aşçı,
 • 4 Şoför,
 • 1 Bahçıvan,
 • 28 Hizmetli,

Mühendis Alımı Alan Dağılımı:

 • 7 Endüstri Mühendisi,
 • 1 Makine Mühendisliği,
 • 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği,
 • 1 Gıda Mühendisliği,
 • 1 Bilgisayar Mühendisi,
 • 1 Harita Mühendisliği,
 • 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,

Taşra Teşkilatı Alım yapılacak Kadrolar:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 88 Mühendis, Mimar ve Şehir ve Bölge Planlama alanlarında personel alacak. Buna göre,

 • Makine Mühendisliği 36,
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği 38,
 • İnşaat Mühendisliği 4,
 • Endüstri Mühendisliği 3,
 • Jeoloji Mühendisliği 1,
 • Mimarlık 5,
 • Şehir ve Bölge Planlama 1,

Başvuru Şartları Ne Olacak?

Bakanlık adaylardan bazı genel ve özel nitelikler talep edeceğini bildirdi. Bu kapsamda genel olarak adaylardan 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinin A bendindeki nitelikleri taşıyor olmak gereklidir.

Özel Başvuru Şartları:

 • 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Merkez Teşkilatında büro personeli ve mühendis unvanlı pozisyonlar ile Taşra Teşkilatında mühendis, mimar ve şehir bölge planlama unvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), eğitim fakültesi mezunları için KPSSP(10) ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 • Merkez teşkilatında destek personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSSP(94) puan türünden puan almış olmak.
 • Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere).
 • Mühendis (İnşaat, Makine, Harita, Bilgisayar, Metalurji ve Malzeme, Elektrik- Elektronik, Endüstri, Gıda, Jeoloji) pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.

Pozisyonuna Göre Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

BÜRO PERSONELİ

 • Kamu Yönetimi: Fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak.
 • İşletme: Fakültelerin İşletme lisans programlarından mezun olmak.
 • İktisat: Fakültelerin İktisat lisans programlarından mezun olmak.
 • Maliye: Fakültelerin Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarından mezun olmak.
 • Çalışma Ekonomisi: Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarından mezun olmak.
 • Bilgi ve Belge Yönetimi: Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Bilgisayar Öğretmenliği: Fakültelerin Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak.
 • Sekreter: Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Bilgisayar Programcısı: Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Grafiker: Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • İstatistik: Fakültelerin İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarından mezun olmak.
 • Muhasebe: Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ

Aşçı:

 • Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, kurum beslenmesi veya mutfak bölümlerinden mezun olmak,
 • Ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adayların MEB onaylı Aşçılık Sertifikası; 3308 sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık veya Kalfalık Belgesi; Aşçı Bonservisine sahip olmak,
 • En az 2 yıl deneyime sahip olmak.

Şoför (B sınıfı):

 • En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Şehirler arası görev yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Şoför (C sınıfı):

 • En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
 • En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Şehirler arası görev yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Bahçıvan:

 • Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak,
 • Ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adayların bahçe (çiçek, süs bitkisi, ağaç) bakımı, dikim, ilaçlama ve budama konularında sertifikaya sahip olmak veya en az 2 yıl deneyime sahip olmak.

Hizmetli:

 • Erkek ve kadın adaylar için en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
 • Temizlik görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

MÜHENDİS

 • İnşaat Mühendisliği: Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • Makine Mühendisliği: Fakültelerin Makine Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • Jeoloji Mühendisliği: Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • Endüstri Mühendisliği: Fakültelerin Endüstri Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • Gıda Mühendisliği: Fakültelerin Gıda Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • Bilgisayar Mühendisliği: Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • Harita Mühendisi: Fakültelerin Harita Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisi: Fakültelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

MİMAR

 • Fakültelerin Mimarlık lisans programlarından mezun olmak.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

 • Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programlarından mezun olmak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 10 Aralık 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 26 Aralık 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile gerçekleştirecekler.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 01:48
YORUM EKLE
YORUMLAR
hff
hff - 2 yıl Önce

p93 koymayı akıl edemediniz mi