Sözleşmeli Öğretmenlerin Tayin Sorunsalı

Sözleşmeli öğretmenlik ile ilk kez 2016 yılında tanıştık. 2016 yılında göreve başlatılan sözleşmeli öğretmenler, ekim ayından sonra göreve başlamıştı. Ağustos ayında yapılan mazeret tayinlerini kaçıran bu öğretmenler, 2019 yılı için nakil de isteyemeyecekler.

Sözleşmeli öğretmen olarak atanan kişiler, 4 yıl süre ile yer değiştiremez hükmü bulunuyordu. Ayrıca sözleşmeli öğretmenler için eş durumu tayini hakkı da bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenlik görevinde 4 yılı tamamlayan öğretmenler, kendi talepleri ile başka bir yerdeki öğretmen kadrolarına tayin edilebiliyor. Burada da öğretmen kadrosunda 2 yıl çalışma şartının ardından tayin isteyebiliyorlar. Bu durum öğretmenleri oldukça mağdur ediyor.

Sözleşmeliler Tayin Hakları İçin Verilen Sözde Durulmasını Bekliyor

Mayıs ayında başlatılan sosyal medya etkinlikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce vermiş olduğu 3+1 sözünü yerine getirmesi için seslerini duyurmaya çalışmışlardı. 4+2 şartı, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin hakkının da gerçekleşmesinin önünde engeldi. 3+1 şartının getirilmesi durumunda öğretmenler yaklaşan ağustos ayı eş özrü atamalarında yer değiştirme isteyebilecekler.

Ülkemizde maalesef sesinizi duyurup hakkınızı almak için yoğun çaba sarf etmeniz gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlerin yaptıkları çalışma sonucunda nihayet sesleri duyuldu ve haziran ayında torba yasa meclise sunuldu.

Torba yasa ile sunulan değişiklik teklifine göre 4 yıl olan süre 3 yıl, 2 yıl olan süre ise 1 yıl olarak değiştirilecek. Yani sözleşmeli öğretmenler ilk görev yerlerinde 3 yıl çalışmadan, mazeret tayini de dâhil olmak üzere başka bir yere atanamayacaklar. 3 yıllık süreyi tamamlayan sözleşmeli öğretmenler öğretmen kadrolarına atandıkları yerlerde de 1 yıl çalışma süresini tamamladıktan sonra yer değiştirebilecekler.

Öğretmen Açığını Giderirken Öğretmenleri Mağdur Etmek

Sözleşmeli öğretmenlik sistemi, öğretmen açığı giderilsin diye getirilmişti. Ancak bu kıymetli görevi yerine getiren öğretmenlerin tayin hakları ile ilgili düzenlemeler, maalesef öğretmenleri ve aile birliğini mağdur ediyor. Eş durumu tayininden yararlanamayan sözleşmeli öğretmenler eşleriyle ayrı illerde yaşamak zorunda kalıyor. Aynı zamanda eşi sözleşmeli öğretmen olan öğretmenler de yer değişikliği isteyemiyor. Torba yasanın sunulması ile birlikte en kısa zamanda bu sorunun çözülmesini umuyoruz.

t-align: center; display: table-column;}
YORUM EKLE