Devlet memurları ile ilgili düzenlemeler içeren 657 sayılı kanuna göre, memurların yaptıkları işlere uygun şekilde kendi sınıfları içerisinde derece olarak ilerleme imkânları bulunuyor. Kariyer ilkesi olarak adlandırılan bu ifade, kişilerin mesleklerinde elde ettikleri başarı ve uzmanlık derecesi olarak tanımlanabilir.

Devlet memurluğunda liyakat ilkesi olarak bahsedilen ilkeye göre; devlet, kişilerin kamu hizmeti görevine getirilmesini, görevde bulunanların eşit şekilde yükselme ve ilerleme imkânının olmasını ve görevin sonlandırılmasını liyakat sistemine uygun ve herkes için eşit şartlarda yapmakla sorumludur.

Kamu yönetiminde üçüncü ve son ilke olarak geçen sadakat ilkesi ise devlet memurlarının TC Anayasa’sı ile kanunlarına sadık ve bağlı olmalarını, TC vatandaşlarına hizmet ederken de kanunları sadık bir şekilde uygulamalarını ifade eder.

İlkeler Arası Denge Çok Önemli

İlkeler Arası Denge Çok Önemli Kamu görevliliği, oldukça önemli ve onurlu bir meslektir. Bu mesleği kanunda belirtilen ilkelere göre yapmak, mesleğe ve ülkeye olan bağlılığı gösterir. Yukarıda sayılan ilkeler ayrılmaz üçlüdür ve aralarında tam bir uyum ve denge olmalıdır. Aksi takdirde hastalıklı sonuçların doğması kaçınılmazdır. Bu üç ilke arasındaki denge, aslında adalet olarak ifade edilebilir.

Genel örneklerle ele alacak olursak; ülkemizde de zaman zaman çıkan haberlerde görüyoruz ki bazı kurum ve kuruluşlara, aslında nitelikleri veya istenen puanı yeterli olmayan kişiler, tanıdıkları vasıtasıyla alınabiliyor. Liyakat ilkesine dikkat edilmeden, bu ilke yok sayılarak yapılan böyle bir alım neticesinde göreve başlayan kişinin de sadakat ilkesini gözeteceği meçhuldür. Ve bu kişinin görev sırasında yapacağı hatalardan kendisi kadar onu göreve getirenler de sorumluluk sahibi olacaktır.

Liyakat İlkesi Neden Önemli

Liyakat İlkesi Neden Önemli Kaliteli kamu hizmeti sağlamak, ancak hizmetin liyakat ilkesine uygun kişilere verilmesi ile olur. Liyakate uygun seçim yapıldığı takdirde, yıllarca çalışmış, eğitim almış emek vermiş kişiler, getirildikleri görevde devlete ve ülkeye olan sadakatini gösterebilirler. Ancak, liyakate uygun olmayan şekilde yapılan alımlarda, bir çaba sarf etmeden göreve gelen kişilerin sadakatinin ne olacağı ve görevini nasıl yapacağı maalesef kestirilemez.

Kariyer, liyakat ve sadakat ilkelerine titizlik gösterildiğinde, her alanda ilerleme gösteren, kaliteli kamu hizmeti sunmak mümkün olur. Aksi takdirde ise sorunların maalesef ardı arkası kesilmeyecektir.