TÜBİTAK UME Personel Alımı

TÜBİTAK personel alımı yapıyor. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinin çalışan personel ihtiyacını gidermek amaçlı farklı niteliklerde personel alacak. Sizde TÜBİTAK ailesine katılmak için ilanın devamında verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK UME Personel Alımı
TÜBİTAK personel alımı yapıyor. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinin çalışan personel ihtiyacını gidermek amaçlı farklı niteliklerde personel alacak. Sizde TÜBİTAK ailesine katılmak için ilanın devamında verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 09 Haziran 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki çalışan personel ihtiyacını gidermek amaçlı farklı pozisyon ve farklı niteliklerde toplamda 27 adet personel alınacak. Alımlar Kocaeli Gebze de gerçekleşecek. Başvuru bilgileri ve diğer genel nitelikler şöyledir;

GENEL NİTELİKLER:
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık durumuna sahip olmayan adaylar,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar,
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır)

Ayrıca diğer niteliklere ulaşmak için ve özel şartları incelemek için Buraya Tıklayarak İlanın Tam Metnine ulaşabilirsiniz.

BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan adaylar, en geç 22 Haziran 2016 tarihine kadar saat 17:00 a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, www.ume.tubitak.gov.tr adresinden başvurularını yapacak olup talep edilen belgeler sisteme yüklenecektir. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

YORUM EKLE