TÜBİTAK İki Şehirde KPSS Şartı Olmadan 36 Memur Alacak! Kim Başvuru Yapabilir?

TÜBİTAK farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 36 personel alımı yapacağını bildirdi. Başvuru şartları açıklanan ilanlara kimler başvuru yapabilir?

TÜBİTAK İki Şehirde KPSS Şartı Olmadan 36 Memur Alacak! Kim Başvuru Yapabilir?

TÜBİTAK bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere ik ifarklı şehirde bulunan birimlerine 36 kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Söz konusu ilanlar aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştır.

Bu kapsamda yayımlanmış olan ilanlara göre, TÜBİTAK BİLGEM Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı Gebze/ Kocaeli ilinde 4 Kişilik kadro ile  Uzman Yardımcısı/ Uzman kadorlarında alım yapacak.

Bir diğer ilana göre ise, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesine Ankara ilinde 32 kişilik boş kadrosu ile Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için personel memur alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Lisans Eğitimi almış olmak,

f) Yabancı Dil Sınavlarından ilgili puanlara sahip olmak gibi nitelikler aranacak.

BAŞVURULAR:

TÜBİTAK personel memur alımı başvuruları için süreç başlamış olup en geç 22 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Bu kapsamda başvurular sadece “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 00:01
YORUM EKLE