Jandarma Genel Komutanlığı başvuru kılavuzu yayımladı. Resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan başvuru kılavuzuna göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2024 - 2025 yılı eğitim öğretim yılı için Lisansüstü Öğrenci alımı gerçekleştirilecek. 

Güz Döneminde açılacak olan ve başvuru şartları ile özellikleri aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına öğrenci alımı kontenjan dğılımı ve şartları açıklandı.

Kontrenjan Bilgisi Nedir?

Yayımlanmış olan kılavuzu göre 68 Öğrenci alımı yapılacak. Alımlar,

  • 28 Kamu Yönetimi, 
  • 10 Deniz Emniyeti ve Güvenliği,
  • 10 Suç Araştırmaları,
  • 10 Güvenlik Yönetimi,
  • 10 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm,

Başvuru Şartları Ne Olacak?

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile T.C. Anayasasının 76’ncı maddesinde tanımlanan suçlardan birisinden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak

Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir devlet kurumundan veya herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programından çıkarılmamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumda bulunmamak.), Lisans derecesine sahip olmak (Kesin kayıt tarihi öncesi mezun olacak durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir.)

Tezli Yüksek Lisans Başvurusu İçin;

Lisans not ortalaması 4 tam not üzerinden asgari 2,5 veya 100 tam not üzerinden 65 olma

Başvuru tarihi itibariyla son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten çizelgede belirtilen puanı veya muadilini almış olmak,

Çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

JSGA Askeri Öğrenci alımı için yayımlanmış başvuru kılavuzu için süreç 6 Mayıs 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 31 Mayıs 2024  tarihine kadar devam edecektir. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Öğrenci Temin Sistemi adresine yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU BURADA