TÜBİTAK BİLGEM 143 Personel Alacak

TÜBİTAK BİLGEM personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK BİLGEM bünyesinin personel eleman ihtiyacını karşılamak amaçlı farklı niteliklerde ve pozisyonlarda personel alacak. Alım şartlları ve diğer ayrıntılar haberin içerisinde yer almaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM  143 Personel Alacak
TÜBİTAK BİLGEM personel alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK BİLGEM bünyesinin personel eleman ihtiyacını karşılamak amaçlı farklı niteliklerde ve pozisyonlarda personel alacak. Alım şartlları ve diğer ayrıntılar haberin içerisinde yer almaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM 23 Mayıs 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki çalışan personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyon ve niteliklerde Belirli Süreli çalışacak Gebze Kocaelide 143 personel alacak. Alınacak olan adaylar belirli şartlarda ve özel şartlarda gerçekleeşecek. Alım şartları ve başvuru bilgileri şöyledir;

GENEL ŞARTLAR:
  • Erkek adaylar için askerliğinin yapmış veya askerlik ile ilişkisi bulunmayan adaylar,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık durumu olmayan veya bulaşıcı hastalığı olmayan adaylar,
  • Ar-Ge Personeli alımlarında aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir)
  • Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim - öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
  • Ar-Ge Teknisyeni alımlarında yukarıdaki formüle bakılmaksızın adayların 4,00’lük sistemde en az 2,80 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
Daha fazla nitelik için ilanın tam metnin inceleyiniz. İlanın tam metni için buraya tıklayınız.

BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan adaylar, başvurularını en geç 13 Haziran 2016 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden “Kariyer” başlığı altındaki “İş Olanakları” bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

YORUM EKLE