Ülkemizde bulunan işsizlik sebebi ile vatandaşımız belediyelerin açtığı iş ilanlarına yönelmektedirler. Aslında istihdamın ve işsizliğin yoğunluğu Belediyelerin sırtındadır. Bu kapsamda Belediyeler farklı kadrolarda ve niteliklerde memur alımı ilanlarını yayımlamaktadırlar. Alımlar en az lise mezunu adaylar içerisinden yapılmakta olup memur kadrosu için KPSS şartı talep edilmektedir. Peki Ülkemizdeki Belediyeler hangi kadrolarda memur alımı yapıyor? Adaylardan aranan başvuru nitelikleri nelerdir?

NİSAN AYI BELEDİYE MEMUR ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI!

Mart ayının bitmesi ile birlikte Nisan ayı için yeni ilanlar yayımlandı. Nisan ayında yapılacak Belediye Personel Alımı başvuruları için şartlar ve kadrolar açıklandı. Nisan Ayı Memur Alımı ilanlarına göre çok sayıda belediye binlerce Lise, Ön lisans ve Lisans Mezunu Memur Alımı yapacak.

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK!

Belediyeler memur alımı ilanlarını yayımladılar ve söz konusu ilanlara göre en çok ihtiyaç duyulan kadrolar Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri oldu. Bu kapsamda Belediyeler binlerce Zabıta Memuru Alımı ve İtfaiye Eri alımı yapacaklar. Diğer alım kadroları ise,

 • Sosyal Hizmetler Uzmanı,
 • Sosyal Çalışmacı,
 • Tahsildar,
 • Düz Memur,
 • Zabıta Memuru,
 • İtfaiye Eri,
 • Mühendis,
 • Şoför,
 • Veznedar,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 • Evlendirme Memuru,
 • Hizmetli,
 • Çocuk Gelişimci,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Mimar,

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Belediyeler adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Buna göre adaylardan,

a)Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylardan özel olarak kadrosuna göre gerekli seviyede eğitimini tamamlamış olmak, KPSS şartı, yaş şartı, gibi nitelikler aranacak. Buna göre;

 • 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 ,65, 70 veya 80 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Ayrıca Zabıta Memuru ve İtfaiye eri Alımı için ise,

 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR VE İLANLARIN DETAYLARI:

Söz konusu olan Nisan Ayı Belediye memur alımı ilanlarına göre adaylar başvurularını belirtilen başvuru tarihleri içerisinde şahsen istenen belgeler ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular ve ilanların detayları hakkında bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Lüleburgaz Belediyesi MYO ve Lisans Mezunu Düşük KPSS İle Memur Alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi KPSS En Az 50 ve 60 Puan İle 171 Memur Alımı

Safranbolu Belediyesi Kadın Erkek İtfaiyeci ve Zabıta Alımı Yapacak!

Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi KPSS Puanı İle Düz Memur Alımı Yapacak

Çat Belediyesi KPSS İle Lise Mezunu Memur Alımı Yapacak!

Fatih Belediyesi Lisans Mezunu 40 Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayımlandı

Termal Belediyesi 60 KPSS İle Mühendis, Zabıta, İtfaiyeci, Memur Alımı Yapacak

KPSS En Az 55 Puan İle Muhasebeci, Şoför ve Memur Alımı İlanı ( Kozaklı Belediyesi )

Ankara Çankaya Belediyesi 6 Farklı Kadro İle 27 Memur Alımı Yapacak

Üsküdar Belediyesi En Az Lise Mezunu 45 Zabıta Memuru Alacak!

Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri Alımı! KPSS 60 ve Lise, Ön Lisans, Lisans

Tanoba Belediyesi 65 KPSS Puanı İle Zabıta ve VHKİ Alımı Yapacak

Şişli Belediyesi Kadın Erkek 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

Taşpınar Belediyesi 55 KPSS İle İtfaiyeci, Tahsildar ve Düz Memur Alımı Yapacak

Beykoz Belediyesi KPSS 65 İle Ön Lisans ve Lisans Mezunu Memur Alacak

Akseki Belediyesi KPSS İle Lisans Mezunu Memur Alımı İlanı Yayımladı

Ortaköy Belediyesi Lisans Mezunu Memur Alımı Yapacak

Yaylakent Belediyesi 60 KPSS ile Zabıta Memuru Alımı İlanı

Van İpekyolu Belediyesi 60 KPSS İle 30 Zabıta Memuru Alımı İlanı 2021

Editör: TE Bilisim