Hazine ve Maliye Bakanlığı 515 Memur Alımı Başladı! ( Müfettiş ve Uzman Yardımcısı )

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile 515 memur alımı yapacak. Alım kadroları ve başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 515 Memur Alımı Başladı! ( Müfettiş ve Uzman Yardımcısı )

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı için başvuru ekranı açıldı. Farklı alanlarda olmak üzere 515 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak. Başvuru süreci Bugün ( 09 Kasım 2020 ) itibari ile başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı için adaylardan aranan başvuru şartları ve detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Alacak!

Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak için Merkez teşkilatı olan İstanbul ilinde 500 Hazine ve Maliye Uzman yardımcısı Alımı. Giriş sınavı ile yapılacak memur alımları için sınab Ankara'da yapılacaktır. Adaylardan bu kapsamda bazı nitelikler talep edilmektedir. Özellikle adayların eğitim olarak şu alanlarda mezun olmaları gereklidir.

Eğitim Şartı: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi ile diğer fakültelerin Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Bilişim Sistemleri ve Teknoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Girişimcilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisat, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstatistik, İşletme Enformatiği, İslam Ekonomisi ve Finans, İşletme, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletmeEkonomi, Kamu Yönetimi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Politika ve Ekonomi, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

Diğer Başvuru Şartları:

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

Özel olarak ise, ) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir), İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak, ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve KPSSP8, KPSSP13, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP38, KPSSP43 puan türlerinden en az 75 puan almış olmak şartı aranacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcısı Alacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı kadrosundan sonra Müfettiş yardımcısı alımı kadrosu içinde memur alımı yapacağını bildirdi. Adaylardan bu kapsamda genel ve özel şartlar aranacak.Genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak.

Özel olarak ise:

  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Endüstri Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla; KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması
  • Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre, Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi uyarınca, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının on katı olan en yüksek KPSS puanlı 150 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),
  • Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
  • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmaması,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması,
  • Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması

Hazine ve Maliye Bakanlığı Başvuruları Başladı!

Uzman yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı kadroları için hazine ve Maliye Bakanlığı 515 kişilik kadro ile memur alımı başvurularını başlattı. 09 Kasım 2020 tarihi ile başlayan başvurular farklı tarihlerde sona erecek. Buna göre Uzman Yardımcısı alımı için 20 Kasım 2002 ve Müfettiş Yardımcısı alımı için 18 Kasım 2020 tarihindesona erecektir.

Her iki kadro içinde başvurular sadece İnternet üzerinden Bakanlığın resmi internet adresi olan (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.

500 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı

15 Müfettiş Yardımcısı Alımı İlanı

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 00:03
YORUM EKLE