Taşeron İşçi Hakkında Herşey

Taşeron İşçi Hakkında Herşey

Öncelikle taşeron işçinin asıl işçiden farkının ne olduğunu öğrenelim. Asıl işçi, sözleşmesiz çalıştığı için gelecek kaygısı taşımadığından daha verimli çalışmaktadır. Taşeron işin gereği olarak ihalelerin en fazla 1 yıllık süre içerisinde olması ya da daha kısa sürede çalışmalar olması sebebi ile taşeron işçinin sözleşmeli ve belirli süreli çalışma stili ile işe alındığı düşünüldüğünde yarınlarının güvencesini taşıyamadığından verim oranı performans açısından çok düşüklük göstermektedir.

Taşeron işçi maliyet açısından, işçinin özlük hakları açısından bakıldığında günümüzde tüm kamu kuruluşlarında hizmet sektöründe ve bu hizmet sektörünün yerine getirilmesinde görev almaktadırlar. Özelde bakıldığında sözleşmeli olarak belirli bir mütehhaitin yapım, onarım işlerine yardımcı olmak. Örneğin elektrik, su, doğalgaz gibi işlerini yerine getirmekle mükelsef olduklarından bu alanda çalışabilirler.

Taşeron işçilerin asıl olarak kamu kurumlarında hizmetlerine baktığımızda ise

Sağlık- Sosyal Güvenlik Kurumlarında

Belediyelerde

Ambulans hizmetlerinde

Güvenlik Hizmetleri birimlerinde dahil taşeron işçilerin çalıştığını görebiliriz. Taşeron işçilerin çalışamayacağı alanlar özellikle, adli makamlar ve idari kadrolar olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında ülke güvenliği açısından önem arz eden yerler haricinde tümünde çalışabilirler.

Taşeron işçiyi güvence altına almak için hangi hakların taşerona verileceğinin kanun ile güvencesi sağlanacak. İkinci olarak kanun harici taşeronların çalıştırılamayacağı işlerin neler olduğu belirlenecek. Üçüncü olarak kıdem fonu kurulacak, kurulan kıdem fonunda biriken paralarla işten ayrılan işçinin kıdem hakkı sağlanarak para alması sağlanacak. Ayrıca ana firmanın çalışacağı işçiler ile kendi işçileri arasındaki ücret dengesini sağlaması şart koşulacak. Bu sayede de işçinin güvencesi sağlamlaştırılacak. En son ve en önemli maddeye bakıldığında ise ihaleleri yıllık olarak değil, 3 yıl üzerinden yapılması sağlanacak. Bunun da amacı işe girip 1 yıl sonunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklara sahip olması sağlanacak.

YORUM EKLE