Tapu ve Kadastro Koruma ve güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. Az Önce yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanına göre Tapu ve Kadastro bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde Merkez ve Taşra teşkilatında olmak üzere sözleşmeli 45 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda şehre göre kontenjan dağılımı ve adaylardan aranan şartlar haberin devamındadır.

45 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak!

TKGM Lise mezunu 32 ve Ön Lisan mezunu 13 kişilik boş kadro ile güvenlik görevlisi alacak. Şehre göre kontenjan dağılımı aşağıdaki gibidir.

YENİ İLANLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR VE İNSTAGRAMDA TAKİP ET

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Ön Lisans Mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Kontenjan Dağılımı:

13 kişilik kadro ile Merkez teşkilatına Güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Şehre göre kontenjan dağılımı şöyledir;

GENEL MÜDÜRLÜK/DESTEK HİZ. DAİ. BŞK. MERKEZ Kontenjan (6)

ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ Kontenjan (2)

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ Kontenjan (2)

KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ Kontenjan (2)

ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ Kontenjan (1)

Lise Mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Kontenjan Dağılımı:

Toplamda 32 Kişilik kadro ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak. Şehre göre kontenjan dağılımı şöyledir;

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇUBUK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (3)

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAYMANA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAMAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNCAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (2)

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (3)

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MARMARİS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BABAESKİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (2)

ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (4)

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (2)

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HENDEK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEFERİHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RİZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

YOZGAT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki 1, 4, 5, 6 ve 7. şartları sağlıyor olmak gereklidir.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

b) Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak pozisyonlar için, önlisans, diğer birimler için lise mezunu olmak.

c) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), lise mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, (f) ve (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.)

ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı için başvurular 18 Aralık 2023 tarihi ile başlayacak ve en geç 22 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda başvurular sadece Kariyer adresi üzerinden yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ BURADA