İhracatta Sürdürülebilir Büyüme Nasıl Sağlanır?

İhracatta Sürdürülebilir Büyüme Nasıl Sağlanır?

İhracatımız miktar bazında Son yıllarda bazında artış göstermiş olsa da doların uluslararası pazarlarda değer kazanması altın ve petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık kimi coğrafyalardaki savaş ortamları ve konjonktürel gelişmeler sonucunda sanki pariteye her geçen gün biraz daha da boyun eğiyor.

 

Yine icat yaparak katma değer oranı yüksek ürünler geliştirme ve bunun sağlanması için AR-GE çalışmaları ile başarıyı yakalamak mümkün. Dünya liginin son üç yıldaki rakamlarına baktığımızda patent müracaatlarında 24’üncü sıradan 26’ıncı sıraya gerilemişiz. Ama aynı dönem içerisinde marka başvurularında 19’uncu sıradan 7 sıra yükselerek 12’nciliğe çıkmışız. Tasarım müracaatlarında ise 15’inci sıradan 11 basamak atlayarak 4’üncü sıraya yükselmişiz. Tabi bunlar yeterli değil. Patent konusunda arzu edilen ivme tam olarak yakalanamamış olsa da marka tescili ve endüstriyel tasarım alanındaki kayda değer başarı sağlamak için yenilikçilik bilincinin ülkemize iyice yerleşmesi gerekir. Fikri ve sınai haklar konusunda diğer dünya ülkeleri arasındaki mevcut konumumuzu daha da iyi seviyelere taşımamız için bilinçli bir toplum yapısına kavuşup istikrarlı ve yenilikçi bir hale kavuşmakta büyük yarar var. Sürdürülebilir Ar-Ge ve yenilikçilik hareketleri İhracatın yoğun olduğu sektörlerde gerçekleştirerek ülkemizin bu alanda lider konuma yerleşmesi Tabiki olabilecek bir durum. Çünkü gelişmekte olan ülke konumundan gelişmiş ülke konumuna geçildiğinin bir kanıtı da patent başvuru ve patent tescil sayısıdır. Ülkemizin bu çerçevede sınıf atlaması Ar-Ge konusunun şirketlerin kurum kültürüne yerleşmesi ile doğru orantılıdır. Devlet tarafından şirketlere gerekli destek verilirse bunu başarmamak için hiçbir neden yok. Ar-Ge faaliyetleri doğru anlamda yürütülürse ülkemizin geliştirdiği patent oranları da o düzeyde artış gösterecektir.

YORUM EKLE