Doğum borçlanması nedir?

Doğum borçlanması günümüzde kadınların emekliliğinde prim gün sayıları eksik ise prim gün sayılarını tamamlamaları için doğum yapan kadınların doğum sürelerine göre ve çocuk sayılarına göre borçlanmaları ve bunun karşılığında prim günü satın almaları anlamına gelmektedir. Eskiden ülkemizde kadınlaa 2 çocuk için doğum borçlanması hakkı verilmekteydi. Fakat 6552 sayısı yasa ile birlikte 2014 tarihinden itibaren artık doğum borçlanması iki çocuk için değil 3 çocuk için yapılmaktadır. Doğum borçlanmasında işe başlama tarihi geriye doğru çekilememektedir. İlk Bağkur, SSK ya da emekli sandığı başlangıcı olan kadınların bu başlangıçtan sonra doğumları varsa şayet bu doğumlardan sonra çalışmamışlarsa ve primlerini ödememişlerse 1 çocuk için iki yıl yani 720 gün, iki çocuk için toplam 4 yıl ve üç çocuk için de toplam 6 yıl borçlanma yapabilirler. 

Doğum borçlanması nedeni ile emeklilik yaşı değişmez. Kadınlar doğum borçlanması nedeni ile eksik olan prim günlerini tamamlarlar. Doğum borçlanması sayesinde prim günü eksik olan kadınlar 6 yıla kadar daha erken emekli olma şansına sahip olurlar. Kadınlar hangi statüden emekli olacaklarsa o statünün şartlarını muhakkak yerine getirmelidir. Doğum borçlanması yapacak olan kadınların talepte bulunmaları için doğum botçlanması şartlarını mutlaka taşımaları gerekir. Öncelikle doğum borçlanması için bağkur, ssk ve emekli sandığı kaydı olması şartı vardır. Eğer kadınların bu başlangıçları varsa doğum borçlanmasına başvuru yapabilirler. Kadınlar doğum borçlanmasından sonra çalışmamışlarsa bu süre için doğum borçlanması yapabilirler. Doğum borçlanması yapmak isteyen stajyerlerin de ilk işe başlama tarihleri doğum boorçlanmasından sayılmaktadır. Doğum borçlanması yapan kadınlar borçlanma tutarlarını en fazla 30 gün içinde ödemeleri gerekir. Eğer kadınlar 30 gün içerisinde bu parayı ödemezlerse borçlanma hakları da iptal olmaktadır. 

YORUM EKLE