Üniversiteler personel alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete ilanlarının yayımlanması ile birlikte Günün sözleşmeli personel alımı ilanları duyuruldu. Bu kapsam 3 Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere sözleşmeli personel alımı yapacaklarını bildirdiler. İlgili ilanlara göre Üniversiteler En az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapacak. Aynı zamanda 50, 60 ve 70 KPSS Puanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek olup kontenjan dağılımı ve adaylardan aranan şartları sizlere aktarıyoruz.

Hangi Kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak?

Üniversiteler tarafından yayımlanmış olan ilanlara göre sözleşmeli personel alımları " Programcı, Teknisyen, Büro Personeli, Destek Personeli, Şoför, Temizlik Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Psikolog, Hemşire" kadrolarında gerçekleştirilecektir.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Ne Olacak?

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

KPSS Şartı Nedir?

Üniversitelere alımlar en az Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan yapılacak. Bu doğrultuda, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olmak gerekmektedir.

İlan Yayımlayan Üniversiteler Hangileridir?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: Üniversite Sağlık birimlerinde görevlendirmek üzere 17 sözleşmeli personel alımı yapacak. buna göre, 1 Psikolog, 10 Hemşire, 1 Teknisyen, 2 Şoför ve 3 temizlik Personeli alımı yapılacak. İlanın Detayları Burada.

Bartın Üniversitesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 1 Teknisyen, 2 Şoför, 6 Destek Personeli, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Büro Personeli, 1 Mühendis alınacak. İlanın Detayları Burada

Eskişehir Teknik Üniversitesi: üç farklı alanda personel alımı yapacağını duyuran Üniversite en az lise ve en fazla lisans mezunu personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre 1 Programcı, 2 Teknisyen ve 6 Büro Personeli alacak. İlanın Detayları Burada