Tapu ve Kadastro sözleşmeli personel alımı hakkında duyuru geldi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için KPSS ve YDS puanı ele alınarak yapılan değerlendirme sonucuna göre Sınava katılacak adaylar açıklanmıştır. Adaylar haberin devamındaki isim listesini inceleyerek sınav haklarını inceleyebilecekler.

KPSS ve YDS Puanı İncelemesi Tamamlandı!

Tapu ve Kadastro bilişim personeli alımı için değerlendirmeye göre KPSS ve YDS Puanı ele alınarak yapılan inceleme sonucuna göre sınava katılacak adaylar belirlendi. KPSS puanının %70 i ve YDS Puanının %30 u ele alınarak yapılan sıralamaya göre Sınava 72 Aday katılacaktır. Gelen duyuru ise:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANINA BAŞVURUDA BULUNAN VE SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU...

19/04/2024 tarihli Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanımıza başvuruda bulunarak sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin duyuru ve liste aşağıda belirtilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alınacak olan Sözleşmeli Bilişim Personeline ilişkin 19/04/2024 tarihli ilanımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, pozisyonları ve sınav tarihleri ekte listelenmiştir.

Sınav, 08/07/2024 – 12/07/2024 tarihleri arasında, Genel Müdürlüğümüzün Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Adaylardan sınav sırasında fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) ibrazı istenilecek olup, sınava katılmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Adaylara ilanen duyurulur. 24/06/2024

Duyuru

Mülakat Tarihi ve İsim Lİstesi