Üniversiteler personel alımı ilanları yayımladı. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre 20 Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 392 Sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu Üniversitelerin ilanlarına başvurular başlamış olup Ağustos ayı itibari ile devam edecektir. Bu kapsamda İşin Olsa ekibi olarak sizlere Üniversite personel alımı ilanları hakkında detayları aktarıyoruz.

Aşağıdaki bilgileri kullanarak Üniversite personel alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz.

392 Personel Alımı Yapacak Belediye ve İlan Detayları:

Kastamonu Üniversitesi 1 Personel Alımı:

Kastamonu Üniversitesi bünyesine Rektörlük ve bağlı birimlerinde bulunan otomasyon sistemlerinin bakım ve onarımı ile ilgili işlerde çalıştırılmak üzere Erkek adaylar içerisinden 1 sözleşmeli Destek Personeli alımı yapacak. 60 KPSS İle Personel alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 7 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/kastamonu-universitesi-60-kpss-ile-destek-personeli-alimi-ilani-h44805.html

Boğaziçi Üniversitesi 14 Sözlşemeli Personel Alımı:

Üniversite  Lise Mezunu: 1 Destek Personeli, 6 Teknisyen. Ön Lisans Mezunu: 1 Büro Personeli, 1 Programcı, Lisans Mezunu: 1 Mühendis, 1 Programcı, 4 Büro Personeli yapacak. Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir.

Son Başvuru Tarihi: 7 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/bogazici-universitesi-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-h44803.html

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel Alımı:

Lise Mezunu: 5 Destek Personeli, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Ön Lisans: 2 Tekniker Lisans: 2 Proje Destek Uzmanı olmak üzere 13 kişi alınacak. Vaşvuru çin 50 KPSS Puanı almış olmak gereklidir.

Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/izmir-katip-celebi-universitesi-13-sozlesmeli-personel-alimi-h44826.html

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alımı: 

Üniversiteye 6 Kişilik kadro ile; 2 Büro Personeli, 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Temizlik Görevlisi, olmak üzere 6 kişilik kadro ile, İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/saglik-bilimleri-universitesi-guvenlik-temizlik-ve-buro-personeli-h44825.html

Van Yüzüncü Yıl Üniversites 130 Sözleşmeli Personel Alımı:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 130 kişilik kadro ile 3 Eczacı, 2 Diyetisyen, 2 Fizyoterapist, 7 Ebe, 45 Hemşire, 29 Sağlık Teknikeri, 2 Laborant, 2 Diğer Sağlık personeli, 34 Temizlik Görevlisi alacak. Başvuru için KPSS puanı kullanılacak

Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/van-yuzuncu-yil-universitesi-130-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-ve-lisans-h44820.html

Iğdır Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alımı:

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Resmi Gazetede 26 Temmuz 2023 tarihi ile yayımlanmış olan Sözleşmeli Personel Alımı İlanına göre Iğdır Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda sözleşmeli 5 personel alacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında gerçekleştirilecek.

Son Başvuru Tarihi: 9 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/igdir-universitesi-en-az-lise-ve-55-kpss-ile-sozlesmeli-personel-h44813.html

Artvin Çoruh Üniversitesi 32 Sözlşemeli Personel Alımı:

Mülakat yapılmaksızın Lise Mezunu: 1 Teknisyen (Elektrik), 7 Temizlik Görevlisi ve 1 Aşçı Ön Lisans Mezunu: 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Tekniker (Mobilya), 2 Teknisyen, 1 Temizlik Görevlisi, 1 Destek Personeli,  Lisans Mezunu: 8 Büro Personeli, 1 Kütüphaneci alınacak.

Son Başvuru Tarihi: 9 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/artvin-coruh-universitesi-32-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-h44811.html

Afyon Kocatepe Üniversites 2 Sözleşmeli Personel Alımı:

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 2 Mühendis alımı gerçekleştirilecek.

Son Başvuru Tarihi: 8 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/afyon-kocatepe-universitesi-65-kpss-ile-sozlesmeli-personel-alimi-h44809.html

Kastamonu Üniversitesi 1 Personel Alımı:

Kastamonu Üniversitesi bünyesine Rektörlük ve bağlı birimlerinde bulunan otomasyon sistemlerinin bakım ve onarımı ile ilgili işlerde çalıştırılmak üzere Erkek adaylar içerisinden 1 sözleşmeli Destek Personeli alımı yapacak. 60 KPSS İle Personel alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 7 Ağustos 2023 

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/kastamonu-universitesi-60-kpss-ile-destek-personeli-alimi-ilani-h44805.html

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alımı:

Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında 4/B olarak sözleşmeli ihtihdam sağlanacaktır. Lise Mezunu: 1 Destek Personeli, 6 Teknisyen Ön Lisans Mezunu: 1 Büro Personeli, 1 Programcı, Lisans Mezunu: 1 Mühendis, 1 Programcı, 4 Büro Personeli

Son Başvuru Tarihi: 7 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/bogazici-universitesi-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-h44803.html

Mersin Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alımı:

Mersin Üniversitesi personel alımı 7 kişilik kontenjan ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; Kıdemli Web Yazılım Uzmanı 1 kişi, Web Yazılım Uzmanı 1 kişi, Veritabanı Yönetim Uzmanı 1 kişi, Mobil Yazılım Uzmanı 1 kişi, Ağ Uzmanı 1 kişi, Sistem Yöneticisi 1 kişi, Bilgi Güvenliği Uzmanı 1 kişi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/mersin-universitesi-kpss-li-kpss-siz-sozlesmeli-personel-alimi-ilani-h44849.html

Hitit Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alımı:

Hitit Üniversitesi Lise mezunu ve Ön Lisans mezunu olmak üzere; 10 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri), 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/hitit-universitesi-15-sozlesmeli-personel-alimi-lise-ve-on-lisans-h44846.html

Kayseri Üniversitesi 32 Sözlşemeli Personel Alımı:

Başvurular 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere KPSS Puanı esas alınarak B Grubu puan ile en yüksek puandan en düşük puana kadar yaplacak değerlendirme ile Mülakatsız Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. Alımlar 10 Büro Personeli, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 10 temizlik Görevlisi, 2 Şoför kadrolarında yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/kayseri-universitesi-32-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-ve-lisans-h44842.html

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7 Personel Alımı:

KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere (6) ve yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre (1) sözleşmeli personel alınacaktır. Bu kapsamda alımlar; 3 Büro Personeli, 3 Destek Personeli, 1 Çözümleyici/Sistem Programcısı,

Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-kadin-erkek-sozlesmeli-personel-h44838.html

Konya Teknik Üniversitesi 5 Sözlşemeli Personel Alımı:

Mülakat yapılmaksızın sözlşemeli personel alımı gerçekleştirilecek olup Kontenjan ve detayları ise, 1 Çözümleyici, 3 Programcı, 1 Mühendis alınacak.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/konya-teknik-universitesi-mulakatsiz-50-kpss-ile-sozlesmeli-personel-h44837.html

Selçuk Üniversitesi 87 Sözleşmeli Personel Alımı:

Üniversiteye en az 50 KPSS ile Lise Mezunu: 45 Temizlik personeli, 2 Şoför, 2 Aşçı, 5 Destek Personeli, 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Teknisyen,  Ön Lisans Mezunu: 4 Tekniker, 3 Laborant, 1 Röntgen Teknisyeni Lisans Mezunu: 8 Büro Personeli, 1 Mühendis alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/selcuk-universitesi-87-sozlesmeli-personel-alimi-lise-on-lisans-h44836.html

Fırat Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alımı:

Fırat Üniversitesi 19 kişilik kadro ile " Hemşire, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Aşçı Şoför, Temizlik görevlisi alacak. Buna göre kontenjan dağılımı ise: 7 Hemşire, 1 Tekniker, 5 Destek personeli alınacak.

Son Başvuru Tarihi: 17 Austos 2023

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/sozlesmeli-personel-alimi/firat-universitesi-19-sozlesmeli-personel-alimi-on-lisans-h44855.html

Son Başvuru Tarihi: 

İLANIN DETAYLARI: 

Son Başvuru Tarihi: 

İLANIN DETAYLARI: 

Son Başvuru Tarihi: 

İLANIN DETAYLARI: 

Son Başvuru Tarihi: 

İLANIN DETAYLARI: 

Son Başvuru Tarihi: 

İLANIN DETAYLARI: 

Son Başvuru Tarihi: 

İLANIN DETAYLARI: