Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hakkında duyuru geldi. KPSS 2024/4 ile 5500 Sözleşmeli personel olarak yerleşen adaylar için İstenen belgeler açıklandı. Adayar Belirtilen tarih içerisinde şahsen başvurularını sadece İstenen belgelerle gerçekleştireceklerdir.

5500 Personel Alımı Yapılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı Sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kontenjanlar ise;

Lise Mezunu: 281 Destek Personeli ( Şoför ), 1433 Destek Personeli ( Temizlik Görevlisi ), 77 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Ön Lisans Mezunu:  970 Büro Personeli, 10 Aşçı, 206 Şoför, 2 Gemi Adamı, 78 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 56 laborant, 162 Orman Muhafaza Memuru,

Lisans  Mezunu: 118Büro Personeli, 33 Biolog 1422 Mühendis, 652 Veteriner Hekim,

Belge Teslim Tarihi:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca KPSS 2024/4 yerleştirme sonucu Bakanlığımız birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirmesi yapılanların aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile atandıkları birimlere 20/02/2024 – 04/03/2024 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ile süresi içinde yapılmayan belge teslimleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 İSTENİLEN EVRAKLAR NEDİR?

1- Beyan formu (tarihli ve imzalı)

2- Sağlık durumu beyan dilekçesi

3-Mal Beyannamesi (tarihli ve imzalı)

4- Bir adet vesikalık fotoğraf

5- İlgili KPSS sonuç ve ÖSYM yerleştirme belgesi

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Diplomanın aslı ibraz edildikten sonra fotokopisi alınarak aslı iade edilecektir. Posta yolu ile belge tesliminde diplomanın Noter onaylı sureti gönderilmesi gerekmektedir.)

7- Ulusal Elektronik Tebligat Adresi (UETS) (PTT işlem merkezlerinden temin edilebilir)

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında son bir yıl içerisinde görev yapmış veya halen görev yapmakta olanların çalışma belgesi

 Ayrıca;

  1. Orman Muhafaza Memuru olarak atananlar için; Tam teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu.
  2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atananlar için; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Tercih işlemlerinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olmak)
  3. Destek Personeli (Şoför) olarak atanalar için; D Sınıfı Sürücü Belgesi (Eski sürücü belgesi ile tercihte bulunanlar için E sınıfı, yeni sürücü belgesi ile tercihte bulunanlar için D, DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olmak)
  4. Gemi Adamı olarak atananlar için;

A) STCW belgelerine (Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri) sahip olmak,

B) Telsiz Operatörü GOC veya ROC belgesine sahip olmak,

C) Usta Gemici belgesine sahip olmak,

D) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski sürücü belgesi ile tercihte bulunanlar için B,C,D, E sınıfı, Yeni sürücü belgesi ile tercihte bulunanlar için B, BE,C1, C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olmak)

Editör: Erhan İmamoğlu