Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi gazetede 13 Haziran 2023 tarihli yayımlanmış olan ilan ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Lisans ve Ön Lisans mezunu 202 sözlşemeli personel alımı yapacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında 4/B olmak üzere Sözlşemeli personel alımı yapılacak. Adaylardan KPSS Şartı aranıyor ve Mülakat Yapılmayacak.

Kontenjan Dağılımı Nedir?

Tapu ve Kadastro 202 kişilik boş kadro ile bünyesine;

  • 31 Mühendis,
  • 171 Tekniker,

alımı gerçekleştirilecek.

11 Farklı Şehirde Personel Alımı Yapılacak?

Tapu ve Kadastro Tekniker Alımı ve Mühendis Alımları 11 farklı şehirde olmak üzere " Adana, Antalya, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Konya, Şanlıurfa ve Van " illerinde personel alımı gerçekleştirilecek.

Tekniker Alımı Şehir Kontenjan Dağılımı:

Mühendis Alımı Şehir Kontenjan Dağılımı:

Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

Bu kapsamda adayların KPSS puan sırasına göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana kadar alım yapılacak ve herhangi bir Mülakat yapılmayacaktır.

Ayrıca KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak veren, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden başvurusu değerlendirmeye alınmayan veya reddedilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar nedir?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

Özel Şartlar Nedir?

1) Sözleşmeli Tekniker unvanı için 2022 yılı KPSS (B) grubu P93, Sözleşmeli Mühendis unvanı için 2021 veya 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 2) Arşiv araştırması olumlu olmak.

3) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak. (Adayların, mezun oldukları ön lisans ve lisans programlarına ve KPSS puanlarına uygun tek bir pozisyon için başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

Başvurular Ne Zaman Yapılacak

Başvurular, 03.07.2023 tarihinden 07.07.2023 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

İLANIN TAM METNİ