Ticaret Bakanlığı 60 Memur Alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Ticaret Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 10 farklı alanda istihdam edilmek üzere Ticaret Uzman Yardımcısı almı yapacak. Söz konusu yayımlanmş olan ilana göre Bakanlık için başvuru süreci Bugün başladı. Peki Başvuru Şartları nedir? Özel şartlar nedir?

Başvuru Süreci Başladı!

Ticaret Bakanlığı memur alımında beklenen süreç başladı. 60 Memur alımı başvurusu Bugün 2 Haz

BAŞVURU EKRANI: https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

60 Memur Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Bakanlık Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolarda olmak üzere 60 Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Bu kapsamda;

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nedir?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre başvurularda,

  • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak, 
  • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
  • 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS'den yukarıdaki puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmak gereklidir.

Sınav ücretine Dikkat!

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Sınav ücreti yazılı sınavı gerçekleştirecek üniversite tarafından tahsil edilecek olup ücretin yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ve söz konusu üniversite tarafından ayrıca ilan edilecektir.