Adalet Bakanlığı 3 bin 71 zabıt katibi alımı

Adalet Bakanlığı'nın beklenen ilanı yayınlandı, yayınlanan ilan kapsamında çeşitli Adalet Bakanlığı lokasyonlarında görevlendirilmek üzere 3 bin 71 zabıt katibi alımı yapılacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı 3 bin 71 zabıt katibi alımı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilan kapsamında Adalet Komisyonları'nın farklı lokasyonlardaki noktalarındaki Zabıt Katibi ihtiyaçlarını karşılamak için toplamda 3 bin 71 zabıt katibi alımı yapılacağı duyuruldu. Buna ek olarak çeşitli diğer kadrolar için de alım yapılacağı bilgisi paylaşıldı, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan diğer alımlara erişmek için İşinolsa.com'un ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI ZABIT KATİBİ ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan kapsamında zabıt katibi oalrak göreve alınacak 3 bin 71 personelin sözleşmeli olarak görev yapacağı bilgisi paylaşıldı. 

ŞARTLAR NELER

Zabıt katibi olmak isteyen kişilerin söz konusu ilana başvurabilmek için şu şartları sağlaması gerekiyor:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarlan nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

ZABIT KATİBİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

Zabıt Katibi olmak için başvuru yapmak isteyen adayların Adalet komisyonları ya da Adalet Bakanlığı internet sitesinden edineceği Ek-2 numaralı başvuru formunu doldurması, öğrenim belgesinin aslı ya da komisyon tarafından onaylanan örneği, KPSS-2018 sonuç belgesi, unvan alabilmek için bilgisayar ya da daktilografi dersinin tamamlandığını gösteren sertifika ya da belge ile başvuru yapması gerekmektedir.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru için doğrudan bakanlığa giderek ya da yetkili adalet komisyonu başkanlıklarına talepte bulunarak başvurusunu iletebilir. Başvurular 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 16 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

MÜLAKAT

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak istihdam edilecek her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır

20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıvla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2019, 01:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER