Belediye memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Bahşılı Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lise ve Ön Lisans mezunu ve Lisans mezunu 8 Memur alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Belediye Memur alımları 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere ilk defa atanacaklara uygulanacak Sınav yönetmeliği ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı ve Tekniker Alımı gerçekleştirilecek.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Bahşılı Belediyesi tarafından yayımlanmış olan Memur alımı ilanına göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere 9. ve 11. Dereceli kadroda;

- 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( 1 Lisans, 1 Ön Lisans ve 4 Lise ) alımı yapılacak.

- 1 Tekniker,

- 1 Ekonomist,

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Bahşılı Belediyesi memur alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında 48. Maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, GHörevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaısndan olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak " gibi şartlar aranacaktır.

KPSS Şartı Nedir?

  • 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans için P3, Ön Lisans için P93 ve Lise için P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Sürücü Belgesi Şartı:

  • En az B Sınıfı Sürücü Begesine sahip olmak,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Özel Şartları:

  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.
  • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak,
  • ÖGG kimlik kartına sahip olmak,

Diğer Özel Şartlar Nedir?

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Belediye Güvenlik Görevlisi alımı için adaylar başvurularını Kasım ayı içerisinde gerçekleştirecekler. Buna göre başvuru için İstenen belgelerin temin edilmesi ile birlikte şahsen başvuru yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 15 - 17 Nisan 2024

Başvuru Adresi: Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden veya Belediyemizden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), 

ç)  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

d)  Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f)  2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

ğ) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının aslı veya noter onaylı örneği,(aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.),

ilanın tam metni