Türkiye Ulusal Ajansı personel alımı ilanı için başvurular sona eriyor. Dışişleri Bakanlığına bağlı olan Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Ulusal Ajansı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 96 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Personel Alımı ve Memur Alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar en az lise, ön lisans ve Lisans mezunu olan adaylardan yapılacak. Söz konusu ilan için aranan Genel ve Özel şartlar nelerdir.

Başvrularda Son Günler!

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı ( UA ) personel alımı başvurusu devam ediyor. Bu kapsamda KPSS Puanı ile yapılacak başvurular en geç 14 Nisan 2024 tarihine kadar alınacaktır. Bu kapsamda Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını sadece Aşağıdaki bağlantı üzerinden gerçekleştirecklerdir

Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2024

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular Aşağıda örnek olarak göreceğiniz gibi bir Örnek ekran üzerinden  E-Devlet şifresi ile giriş yapılarak yapılacaktır.

BAŞVURU EKRANIhttps://basvuru.ua.gov.tr/

Başvuru Belgeleri Nedir?

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Yükseköğretim veya ortaöğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini

yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Denetçi için Kamu İç Denetçi Sertifikası ya da geçerliliği bulunan uluslararası denetim sertifikası,

ç) Denetçi, Uzman Yardımcıları ve Mütercim için YDS veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası

geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

d) Avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı,

e) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için silahlı özel güvenlik kimlik kartı veya onaylı örneği,

f) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

YENİ İLANLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR!

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Hangi Pozisyonlarda Personel Alımı Yapılacak?

 • 1 Denetçi,
 • 62 Uzman Yardımcısı,
 • 1 Avukat,
 • 1 Mütercim,
 • 18 Büro Personeli,
 • 3 Sekreter,
 • 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • 7 Hizmetli ( Temizlik Görevlisi ),

Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardna genel ve özel nitelikler aranacak. Bu kapsamda genel olarak " 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar " aranacaktır.

Yaş Şartı Nedir?

Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak Ayının ilk günü itibari ile 35 yaşından büyük olmamak gereklidir.

KPSS Şartı Nedir?

2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'den Lise için P94 , Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 veya Alanına göre KPSS puanında en az 70 puan almış olmak gereklidir.

Denetçi Alımı Şartları Nedir?

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Kamu İç Denetçi Sertifikasına ya da uluslararası geçerliliği bulunan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information SystemAuditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birine sahip olmak
 • İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Uzman Yardımcısı Alımı Şartları Nedir?

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilanda belirtilen (Tablo-2) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Avukat  Alımı Şartları Nedir?

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilanda belirtilen (Tablo-3) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

Mütercim Alımı Şartları Nedir?

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilanda belirtilen (Tablo-4) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • ngilizce dilinde sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'ndan en az (A) düzeyinde puan almak veya İngilizce dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Büro Görevlisi ve Sekreter Alımı Şartları Nedir?

 • İlanda yer alan tablolarda (Tablo-5 ve 6) belirtilen mezuniyet şartlarını taşımak,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları Nedir?

 • Lise mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 • 0/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
 • Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Destek Personeli (Hizmetli) Alımı Şartları Nedir?

 • Lise mezunu olmak,
 • Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

İLANIN TAM METNİ BURADA

Editör: Erhan İmamoğlu