Ülkemizde bulunan Üniversiteler bünyelerindeki perosnel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladılar. Söz konusu ilanlara göre 6 farklı üniversitenin 256 Sağlık Personeli Alımı başvurusu devam ediyor. Bu yönde alımlar en az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

ALIM YAPACAK ÜNİVERSİTELER:

Fırat Üniversitesi:

Üniversiteye 112 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. Bu yönde Sağlık Personeli Alımı kapsamında 

 • 1 Eczacı /Lisans,
 • 46 Hemşire/Lisans,
 • 45 Hemşire/Lise,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Fizik Tedavi/ Önlisans,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Odyometri /Önlisans,
 • 7 Sağlık Teknikeri /Diyaliz/Önlisans,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Veteriner Sağlık / Önlisans,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Radyoloji/ Önlisans,
 • 1 Sağlık Teknikeri /Radyoloji/ Önlisans,
 • 2 Sağlık Teknikeri /Diş Protez/ Önlisans,
 • 2 Laborant /Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans
 • 3 Röntgen Teknisyeni /Radyoloji/ Önlisans,
 • 1 Diğer Sağlık Personeli /Dil ve Konuşma Terapisti/Lisans,

alımı yapılacak. Başvurular başlamış olup hala devam etmektedir. Bu yönde ilan hakkında detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi:

Üniversiteye 102 kişilik kadro ile Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı yapılacak. Bu yönde alımlar, Hemşire, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli ve Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti alımları yapılacak. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında yapılacak. İlanın detaylarını paylaşıyoruz. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 22 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.  İlanın detayları için Buraya Tıklayınız.

Gazi Üniversitesi: 

Üniversiteye sözleşmeli olarak 6 personel alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Diğer Sağlık Personeli pozisyonlarında yapılacak.

Bu yönde Ön Lisans mezunu 1 Diğer Sağlık Personeli, 1 Sağlık Teknikeri alınacak. Lisans mezunu ise 4 Hemşire alımı yapılacak. Başvurular en geç 29 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi:

En az lise mezunu kapsamında Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 31 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacak. Bu yönde alımlar, Eczacı, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarıda yapılacak. Bu kapsamda,

 • Lise Mezunu: 7 Hemşire, 2 Diğer Sağlık Personeli
 • Ön Lisans Mezunu: 2 Sağlık Teknikeri, 
 • Lisans Mezunu: 1 Eczacı, 16 Hemşire, 3 Ebe

Başvurular başlamış olup en geç 29 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi:

Üniversiteye Lise, Ön Lisans mezunu Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Lise Mezunu 1 Teknisyen ve Ön Lisans mezunu 3 Tekniker alımı yapılacak. Başvurular en geç 23 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. İlan hakkında detaylı bilgi için Buraya Tıklayınız.

Editör: TE Bilisim