Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını bildirdi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesine farklı kadrolarda en az lise mezunu personel alımı yapacak.

657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında 4/B olarak sözleşmeli personel alımı yapılacak olup Adaylara herhangi bir mülakat yapılmayacak. Sadece KPSS puanı ile atama yapılacak olup değerlendirmelerde de en yüksek KPSS Puanı ele alınacaktır.

Başvurular Devam Ediyor!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ( GOP ) personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. 29 Nisan 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılmış olması gerekmektedir. Bu yönde adaylar başvurularını en geç 13 Mayıs 2024 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 29 Nisan - 13 Mayıs 2024

Başvuru Ekran: https://www.turkiye.gov.tr/tg-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Hangi Kadrolarda Personel Alınacak?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 62 kişilik boş kadro ile Sağlık personeli Alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda,

Lise Mezunu: 5 Hemşire, 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 8 Hastabakıcı, 15 Hizmetli, 2 Teknisyen

Ön Lisans Mezunu: 3 Sağlık Teknikeri, 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 6 Büro Personeli, 

Lisans Mezunu: 15 Hemşire, 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Büro Personeli, 

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Üniversite adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yamasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacaktır.

KPSS Şartı Ne Olacak?

Özel olarak adaylardan KPSS eğitim gibi nitelikler aranacak. KPSS şartı olarak ise 2022 yılında yapılmış olan KPSS'den lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 veya 60 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Tabloya Göre Özel Şartlar Nedir?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Özel Şartları Nedir?

Güvenlik görevlisi olarak görev almak isteyen adaylar 18 ve 30 Yaş aralığında olmak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak, dövmesi bulunmamak, Kadınlarda 160 ve Erkeklerde 170 cm boyundan kısa boylu olmamak gereklidir.

Hasta Bakıcı Alımı özel Şartları Nedir?

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Odaları havalandırmak,

c) Hasta etejerlerini düzeltmek,

d) Hasta yataklarını yapmak,

e) Hasta yemek masalarını hazırlamak/toplamak,

f) Hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb.) toplamak,

g) Muayene odalarının örtülerini değiştirmek,

h) Hasta dosyalarını, konsültasyon kağıtlarını, ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta numunelerini (kan, idrar vb.) ilgili birimlere götürmek,

i) Hastayı muayene ve tetkik için ilgili birime götürmek,

j) Hastaya banyo yapmada yardımcı olmak,

k) Hastanın yemek yemesine yardımcı olmak

l) Hastanın boşaltım ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak,

m) Hastanın el ve yüz temizliğinde hemşireye yardımcı olmak,

n) Hasta elbiselerini değiştirmek/yardım etmek,

o) ERCP, LP gibi işlemler sırasında doktor ve hemşireye yardımcı olmak, 

İLANIN TAM METNİ