Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Bu kapsamda personel giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu (Eczacılar hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 32 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar Sağlık alanında gerçekleştirilecek olup şartlar ve kontenjan bilgisi haberde.

Eğitim Seviyesine Göre Kontenjan Dağılımı:

Ön Lisans Mezunu: 19 Sağlık Teknikeri, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Lisans Mezunu: 5 Ebe, 4 Eczacı

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacaktır. Bu kapsamda;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fırkası uyarınca sözleşmeli statüde çalışıyor olmamak,

Eczacı kadrosu hariç 2022 yılında yapılan KPSS'den Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Mesleğe Göre Eğitim Şartı Nedir?

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Üniversiteye personel alımları ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvuruların gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda;

Başvuru Tarihleri: 28 Kasım - 12 Aralık 2023

Başvuru Adresi: Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim