Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı hakkında yedek aday duyurusu yayımladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan 90 Sözleşmeli personel alımı için yedek aday atamaası gerçekleştirildi. Bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek Sözleşmeli Personel alımı kapsamında, asıl listede yer alanlardan atamaya esas belgelerini teslim etmeyen veya feragat edenlerin yerine yedek listeden giren adayların listesi aşağıdadır.

27 Yedek Aday Ataması Yapıldı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 sözleşmeli personel alımı için yede kaday ataması gerçekleştirdi. Bu kapsamda:

  • 25 Büro Personeli,
  • 1 Avukat,
  • 1 Ziraat Mühendisi,

Yedek Aday Belge teslim Tarihi Nedir?

Sözleşmeli personel kadrolarına yedek listede yer alanların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı atamaya esas belgelerin temin edilerek, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA) elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan ve gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

Yedek kazananlardan hakkından feragat eden, süresinde başvurmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin olması halinde yerlerine yedek listeden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu durumda Kurumumuzun internet adresinden yayınlanacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yedek Aday Listesi:

Aşağıdaki listelerde yedek sıralamada bulunup, atanma hakkından feragat etmek isteyen adayların, feragat dilekçesi ile nüfus cüzdanı fotokopisini [email protected]  adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Yedek Adaylardan İstenen Belgeler Nedir?

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak” Memur olarak çalışmasında sakınca olmadığına dair” Sağlık Kurulu Raporu. (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınacak)

Mezuniyet Belgesinin (Diploma) aslı veya noter tasdikli sureti (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

Adli sicil belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan, e-Devlet’ten alınabilir.)

6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 aylık)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesini göndermesi gerekmektedir.

2022 KPSS Sonuç çıktısı (Ösym sitesinden alınacaktır.)

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden de alınabilir.) 

Avukat kadrosuna atanacaklar için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

Başvuru Dilekçesi (İmzalı) için   tıklayınız...