Karayolları Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde yayımımlanmış olan KPSS 2023/2 tercih kılavuzu için yerleşen adaylardan istenen belgeler açıklandı. Söz konusu belgeleri ve Bege teslim tarihlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Belge Teslim Tarihi Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre 2023/2 yerleştirme döneminde Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantıları verilen İlk Atama Başvuru Formu ve Mal Bildirim Formu' nu eksiksiz doldurarak atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 22.01.2024 tarihi saat (17:00) ya kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yerleşenlerden İstenen Belgeler:

1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

2-Öğrenim Belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) 

3-ÖSYM KPSS Sonuç Belgesi

4-ÖSYM KPSS Yerleştirme Belgesi

5-Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir) (Askerlik görevini yerine getirmiş olanlar için Terhis Belgesi ilave edilecektir.)

6- Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir)

7- Belgelik Fotoğraf (6 adet) (“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” kurallarına uygun)

8-Sağlık Kurulu Raporu

9-Yerleştirilen kadro için “Tercih Kılavuzu” nda belirtilen diğer niteliklere ilişkin belge

10-Varsa;

      ​•Yüksek Lisans Diploması

      •Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi

      •YDS veya KPDS Belgesi 

1 - İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız !​

2 - MAL BİLDİRİM FORMU için tıklayınız !​