Vazife Malulüne 2. Emeklilik Hakkı

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; astsubay, subay, sivil memur, jandarma, uzman jandarma, uzman erbaş ve vazife erlerinin malullüğünü gerektiren nedenleri ile hayatını kaybetmesi, hizmet süresi 30 yıl (10.800) olan ve 30 yıldan fazla vazife yapan kişilere hizmet süresi toplamında aylık maaş bağlanmaktadır. Vazife malullüğünü gerektiren nedenler ile malul olan astsubay, subay, uzman erbaş ve uzman jandarma öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarda aylık maaş almaktadır.

Harp malulleri 3713 ve 2330 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı bağlanan gaziler çalıştıkları durumunda uzun vadeli sigorta kollarından çalıştıkları kurum veya kuruluşlar tarafından aylık maaşını alacaktır. Aynı zamanda uzun vadeli sigorta kollarına dayalı çalışan malul kişiler yaş ve prim gün sayısını göz önüne alarak ikinci emeklilik maaşından faydalanabilir. Ayrıca Harp ve Vazife malulleri 2330 ve 3713sayılı kanuna göre aylık alan kişiler sağlık hizmetinden katılım payı da alınmaz.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre kişinin yaşamış olduğu olaylardan dolayı malul olması durumunda (erbaş/er dahil) sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinden katılım payı alınmadan ya da herhangi bir fark alınmadan SGK tarafından bizzat karşılanır. Aynı zamanda Terörle Mücadele kapsamında malul olan çalışanın devlet memuru olarak tekrar işe başlaması durumunda daha öncesinde bağlanmış olan malullük aylığı kesintiye uğramadan devam edecektir.