Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alım ilanı yayımladı. En az lise mezunu adaylar içerisinden 98 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. İlan 10 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanmış olup başvuru şartları vekadro dağılımını İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karışılamak üzere Lise Ön Lisans ve Lisans mezunu, 2 Eczacı, 4 Ebe, 55 Hemşire, 2 Fizyoterapist, 1 psikolog, 16 Sağlık Teknikeri, 1 Biyolog, 5 Laborant, 5 Röntgen Teknisyeni ve 7 Diğer Sağlık Personeli olmak üzere toplamda 98 Sözleşmeli Personel Alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) (Eczacı pozisyonu hariç)

- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurular 10 Ağustos 2020 tarihi itibari ile başlamış olup adaylara başvuru için 15 günlük süre verilmiştir. Bu kapsamda başvurular en geç 25 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

Editör: TE Bilisim