Malatya Turgut Özal Üniversitesi farklı mezuniyetlerde ve pozisyonlarda personel alımı yapacak. Yayımlanmış olan ilana göre 4/B sözleşmeli kapsamında 657 Sayılı Devlet memurları kanunua tabi olarak 3 kamu personeli alımı yapılacak. Alımlar, Büro Personeli ve Çözümleyici Sistem Programcısı kadrolarında yapılacak.

KPSS ŞARTI VAR!

Adaylardan ilgili pozisyonlar için KPSS şartı aranacak. Bu bağlamda 2018 yılında yapılmış olan kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve  lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak gerekmektedir.

KADRO DETAYLARI:

BAŞVURU ŞARTLARI:

Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48'ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 - Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3 - Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6 - Askerlik durumu itibariyle; Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

7 - 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

BAŞVURULAR:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci ilanın yayım tarihi olan 27 Haziran 2020 tarihi itibari ile başlamıştır. Adaylara 15 günlük süre verildi ve en geç 13 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. İlan hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için Buraya Tıklayınız.