Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bilişim Personeli Alımı yapılacak olup başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başladı. Sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığnıan 7 sözleşmeli personel alımı yapacak.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bünyesine 7 kişilik boş kadro ile, 2 COğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı, 1 Mobil Uygulama Geliştiricisi, 2 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 İş Analisti ve 1 Devops Mühendisi alımı yapacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Aynı zamanda Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak şartı aranacak.

EĞİTİM ŞARTI:

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS DETAYI:

2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 27 Temmuz 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 10 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ