2023 Türk Silahlı Kuvvetleri Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini Yazılı Sınav Duyurusu

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2023 yılı için iç ve dış kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı temini için yazılı sınav düzenleyecektir. İşte detaylar:

 Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav, 02 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Hava Harp Okulu Komutanlığı, Bakırköy/İstanbul ve Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Tuzla/İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sınav süresi 120 dakika olarak planlanmıştır.

Giriş Saatleri:

Adaylar, sınavın yapılacağı merkezlere (Hava Harp Okulu Komutanlığı/Deniz Harp Okulu Komutanlığı) saat 07.30'dan itibaren giriş yapabileceklerdir. Giriş yapacak adaylar, sınav merkezi komutanlıklarının ana nizamiyelerinden kabul edilecektir. Sınav merkezi komutanlıklarının açık adresleri duyuruda bulunmaktadır.

Geç Gelen Adaylar:

Saat 09.15'ten sonra gelen adaylar içeriye alınmayacak ve bu kural sıkı bir şekilde uygulanacaktır.

Sınav Başlangıcı ve Yerleşme:

Adaylar, en geç sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce yerlerini almış olmalıdırlar. Saat 09.30'dan sonra hiçbir aday sınav salonlarına alınmayacak ve bu saatten sonra adayların salondan çıkışına izin verilmeyecektir.

Sınav Kuralları:

Sınav başlangıcından itibaren ilk 45 dakika içerisinde ve sınav bitiş saatine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan ayrılamayacak ve sınavın sonuna kadar dışarı çıkarılmayacaktır. Ancak, adaylar 10.45-11.45 saatleri arasında sınav kitapçıkları ve optik formlarını teslim ederek sınav salonundan çıkabileceklerdir.

Sınavın Geçersiz Sayılması:

Adayların sınav kurallarına uymaması durumunda (kopya çekme, konuşma, dolaşma, belirlenen zaman dilimleri dışında çıkma, araç-gereç paylaşımı vb.), sınav salonundan çıkarılarak sınavları geçersiz sayılacaktır.

Salon Dışına Çıkışın Yasağı:

Sınav başladıktan sonra herhangi bir sebep (tuvalet ihtiyacı vb.) ile sınav salonundan ayrılan adaylar, tekrar sınav salonuna giriş yapamayacaktır.

Sınav İçeriği:

Yazılı sınav, Genel Kültür-Genel Yetenek ve Meslek Bilgisi alanlarından toplamda 100 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacaktır.

Editör: TE Bilisim