Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı personel alımı başvurusu sona eriyor. TİKA bünyesindeki elksikliği karşılamak üzere 13 kişilik kadro ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu yayımlanan ilan için alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B fırkası kapsamında olmak üzere KPSS puan sırası esas alınarak yerleştirme yapılacaktır.

Başvurular Sona Eriyor!

TİKA personel alımı başvurusu sona eriyor. 7 Mayıs 2024 tarihi ile başlamış olan başvurular en geç 21 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Başvuru Tarihleri: 7 - 21 Mayıs 2024

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tvka-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

  • 10 Destek Personeli (Temizlik - Yemekhane Servis Elemanı 5 Erkek ve 5 Kadın),
  • 3 Destek Personeli ( Şoför Erkek ),

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

TİKA sözlşemeli personel alımı başvurusu için genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacaktır. Ayrıca adaylardan " 18 Yaşını tamamlamış olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı lamıyor olmak, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak" şartı aranacak.

Kontenjana Göre Şartlar Nelerdir?

Temizlik Görevlisi Alımı Şartları:

Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

Ayrıca Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak ve Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak gereklidir.

Şoför Alımı Şartları:

Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan psikoteknik belgesine sahip olmak.

İstenilen sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.

İLANIN TAM METNİ BURADA