Kamuya memur alımı için karar resmi gazetede yayımlandı. 28 Mayıs 2024 tarihi ile gelmiş olan memur alımı kararı kapsamında aşağıda vereceğimiz kurumlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak amacı ile ihdas kararı yayımladı. Alımlar Cumhurbaşkanı onayı ile gerçekleştirilecek.

İLANLAR GELDİĞİNDE HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS ve Android Uygulama İçin >>>> BURAYA

Devlet Malzeme Ofisi ( DMO ) 85 Memur Alımı:

Devlet Malzeme Ofisi ( DMO ) memur alımı için ihdas kararı ile 10 Müfettiş, 60 Başmühendis, 15 Mühendis alımı gerçekleştirecek.

İLANIN DETAYLARI BURADAhttps://www.isinolsa.com/dmo-memur-alimi-ihdas-karari


Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) 125 Memur Alımı

TÜRASAŞ, merkez ve taşra teşkilatları için toplam 125 memur alımı yapacak. Kontenjan dağılımı ise şu şekildedir:

Merkez Teşkilatı: 10 Memur 10 Başmühendis 10 Mühendis

Taşra Teşkilatı: 25 Şef 10 Memur 30 Başmühendis 30 Mühendis

Bu kontenjan dağılımı, TÜRASAŞ'ın merkez ve taşra teşkilatlarındaki ihtiyaçlarına göre planlanmıştır. Özellikle taşra teşkilatlarındaki mühendis ve başmühendis ihtiyacı dikkat çekmektedir.

İLANIN DETAYLARI BURADA: https://www.isinolsa.com/turasas-memur-alimi-ihdas-karari


Toprak Mahsulleri Ofisi ( TMO ) 127 memur alımı

TMO bünyesine Merkez ve Taşra Teşkilatında olmak üzere 127 Memur alımı kadrosu ihdas yapıldı. Alımlar farklı kontenjanlarda gerçekleştirilecek. 

Merkez Teşkilatı Kontenjanları:2 Başmüfettiş, 5 Müfettiş Yardımcısı,

Taşra Teşkilatı Kontenjanları: 30 Memur, 30 Anbar Memuru, 60 Mühendis,

İLANIN DETAYLARI BURADA: https://www.isinolsa.com/tmo-127-memur-almi-yapacak-cumhurbaskani-ihdas-karari-yayimladi


Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 163 Memur Alımı

Alımlar, hem taşra teşkilatında hem de merkez teşkilatında çeşitli kadroları kapsayacak şekilde planlandı. İşte kadrolara göre kontenjan dağılımı:

Taşra Teşkilatı:1 İşletme Müdürü, 5 İşletme Müdür Yardımcısı, 5 Grup Baş Mühendisi,50 Baş Mühendis, 100 Mühendis

Merkez Teşkilatı: 2 Diyetisyen

İLANIN DETAYLARI BURADAhttps://www.isinolsa.com/teias-memur-alimi-ihdas-karari


TEDAŞ 167 Memur Alımı: 

TEDAŞ bünyesine Merkez ve Taşra Teşkilatı biriminde görevlendirilmek üzere 167 memur alımı yapacak. Kontenjan dağılımı ve ilan detayları belli oldu.

Merkez Teşkilatı:3 Dava Takip Memuru, 20 Başmühendis, 35 Mühendis,

Taşra Teşkilatı:10 Teknik Uzman, 14 Avukat, 5 Dava Takip Memuru, 25 Başmühendis, 55 Mühendis,

İLANIN DETAYLARI BURADA: https://www.isinolsa.com/tedas-memur-alimi-ihdas-karari


TÜRKŞEKER 436 Memur Alımı:

TÜRKŞEKER Toplamda 436 Memur alımı yapacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Onayı ile gelen ihdas kararına göre kontenjan dağılımı ve başvuru detaylarını paylaşıyoruz.

Merkez Teşkilatı: 1 Matematikçi, 1 Grafiker,

Taşra Teşkilatı: 184 Başmühendis, 250 Tekniker,

İLANIN DETAYLARI BURADA: https://www.isinolsa.com/turkseker-436-memur-alimi-yapacak-cumhurbaskani-ihdas-karari-yayimladi


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 308 Memur Alımı

Cumhurbaşkanı imzası ile İhdas edilecek kontenjanlar belli oldu.

Merkez Teşkilatı Atamaları:8 Müfettiş, 5 Uzman,

Taşra Teşkilatı Atamaları: 75 Hava trafik Kontrolorü, 15 Uzman, 50 ARFF Memuru, 30 APRON Memuru, 50 Bilgisayar İşletmeni, 75 Tekniker,

İLANIN DETAYLARI BURADA:  https://www.isinolsa.com/dhmi-memur-alimi-ihdas-karari


Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD ) 646 Memur Alımı

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, TCDD bünyesindeki farklı kadrolarda toplam 646 memur alımı yapılacak. Alımların dağılımı şu şekilde:

  • 418 Memur: Genel idari hizmetlerde görevlendirilecek memurların alımı için ayrılan kontenjan.
  • 12 Hareket Memuru: Trenlerin güvenli ve düzenli hareketini sağlamakla görevli hareket memurlarının alımı için ayrılan kontenjan.
  • 216 Sürveyan: Demiryolu hatlarının bakım, onarım ve kontrolünü gerçekleştiren sürveyanların alımı için ayrılan kontenjan.

İLANIN DETAYLARI BURADA: https://www.isinolsa.com/tcdd-memur-alimi-ihdas-karari